Kuffert-rejsen

I samarbejde skal eleverne ved hjælp af innovation og entreprenørskab hjælpe en strandet person væk fra en øde ø. Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

Formål

øde ø

Formålet med dette forløb er, at eleverne ud fra en fælles forståelse af en problematik genererer og afprøver idéer ud fra deres eksisterende viden. Gennem en eksperimenterende og skabende proces realiseres disse ideer og sluttelig evalueres proces og produkt. I forløbet er der fokus på, at eleverne trænes i dels at arbejde vedholdende og dels at acceptere egne og andres fejl undervejs og turde eksperimentere videre mod bedre løsninger. Afslutningsvis laver eleverne en interaktiv fortælling i appen Book Creator og sætter hermed sprog på deres erkendelser og erfaringer i processen. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Omfang: ca. 8 lektioner.

 

Undervisningens tre faser (3)

Kuffert-rejsen - Planlægning

øde ø
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Produceret i samarbejde med

Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

Målsætningen for Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise er at sikre, at flere elever og studerende på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entre­prenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem.

ffe-ye.jpg

Forenklede Fælles Mål

Børnehaveklassen
Børnehaveklassen
Sprog (obligatorisk)
It og digitale medier (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog (vejledende mål)
Eleven har viden om ikoner og værktøjer i digitale medier (vejledende mål)
Engagement og fællesskab (obligatorisk)
Engagement (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan tage initiativ og fastholde valg (vejledende mål)
Eleven har viden om mulighed for indflydelse i sociale og faglige fællesskaber (vejledende mål)
Selvopfattelse (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan vurdere egne styrker og svagheder (vejledende mål)
Eleven har viden om, at personer er forskellige (vejledende mål)