Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.

Orienter dig i de relaterede moduler.

Du er også velkommen til at bidrage med indhold, hvis du mener, at noget mangler. Det kunne være en blog, nogle kurser, konferencer eller måske noget relevant forskningsmateriale.

(skriv til Soeren.Bechmann@skolekom.dk)

Kurser, debat og info

Uddannelse

Kurser og efteruddannelse

Kurser og efteruddannelse er væsentligt for de fleste musiklærere. Find vej til bl.a. Musiklærerforeningens kurser, CFU-kurser og kandidatuddannelsen i musikpædagogik. Siden opdateres også løbende i forhold til relevante konferencer mv.
Fagkonsulent

Musikfaget og den nye folkeskolereform

Her kan du læse om elementer i folkeskolereformen, som i særlig grad har betydning for musikfaget i folkeskolen. Afslutningsvis kan du se en video, hvor Den Jyske Sangskole har lavet forsøg med sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag.
Samarbejde

Faglige fora

Siden samler information om musikfaglige foreninger, tidsskrifter, netværk og råd.

Relaterede filer

Artikel af Inger Ubbesen (2012).
Musikundervisningens betydning (2012)

Emneord