Kurser og temadage

CFU’ernes kurser og temadage har aktuelle fag-faglige og pædagogiske/didaktiske emner i centrum - alle med praksisnærheden som fællesnævner.

CFU’s udbud af kurser har en betydelig plads i det samlede efteruddannelsestilbud til undervisere og uddannelsesinstitutioner i Danmark. Hvert CFU udbyder kurser og temadage i eget dækningsområde.

Kurserne tager afsæt i udmeldinger fra ministeriet og i hverdagens øvrige pædagogiske og faglige udfordringer. De fleste kurser er af kortere varighed, typisk en dag, men der udbydes også længere forløb.

CFU’erne tilrettelægger også kurser efter ønske, så skoler, institutioner og kommuner kan rekvirere kurser, der tilrettelægges efter lokale behov.

Kurser & temadage
© CFU

Se aktuelle kurser på dit lokale CFU. 

Find det via kortet

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png