Kvalitativ analyse

Denne aktivitet beskriver påvisning af ioner som undersøgelsesmetode. Påvisning af ioner kaldes også for en kvalitativ analyse og består i at finde ud af, hvad et ukendt stof er sammensat af - hvad det er for et stof? Påvisning af ioner er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.

Forslag til læringsmål

Fælles Mål

Klassetrin: 7.-9. klasse

Kompetenceområde: Undersøgelse

Eleverne kan påvise positive metal-ioner ved flammeprøve.

Eleverne kan relatere resultatet af forskellige reaktioner med de anvendte indikatorer.

Eleverne kan med baggrund i et reaktionsskema forklare de kemiske reaktioner.

Valg af undervisningsaktivitet

Aktiviteten fokuserer primært på metoden kvalitativ analyse, som bl.a. kan anvendes til at identificere bestemte typer ioner i ukendte væsker. Metoden kan fx anvendes til påvisning af calcium-ioner og carbonater i kalk (CaCO3) vha. calcium-reagens og kalkvand.

Kvalitativ analyse er desuden en del af undervisningsforløbet ”Vi undersøger kemisk industri”, se under Del af pakke.

 

Beskrivelse af undervisningsaktivitet

kemisk analyse

Påvisning af en ion kan bestemmes ved et farveskifte

Lad eleverne arbejde med kvalitativ analyse fx som skitseret i linket: Påvisning af ioner 

Undersøgelse af forskellige reagenser bruges til at identificere bestemte typer ioner i opløsninger. Vær opmærksom på farveskift, duft, dannelse af bundfald m.m.

Negative ioner: Fx. SO42-, Cl-, PO43-, NO3-

Positive ioner: Fx.: Cu+, Na+, Ca+, K+, Li+ 

Start altid med at måle pH-værdien. Følg derefter omhyggeligt anvisningerne om udførelsen for de forskellige reagenser. Man skal bl.a. være opmærksom på, at for at være sikker på udfaldet af de enkelte negative ioner, skal opløsningen nogle gange gøres meget sur for at eliminere andre negative ioner, som også danner bundfald.

Tegn på læring

Eleverne kan med baggrund i et reaktionsskema forklare de kemiske reaktioner:

Eleven påviser ioner med flammeprøve. 

Eleven påviser ioner med forskellige reagenser.

Eleven påviser ioner med forskellige reagenser og kan derefter navngive de ukendte opløsninger.

Forenklede Fælles Mål

Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer (vejledende mål)
Eleven har viden om kemiske reaktioner og stofbevarelse (vejledende mål)