Kvantitativ analyse

Denne aktivitet beskriver titrering af syrer og baser. En titrering kaldes også for en kvantitativ analyse, som består i at finde ud af, hvor meget der er af et bestemt stof i en kemisk forbindelse eller i en opløsning. Titrering er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.

Forslag til læringsmål

Fælles Mål

Klassetrin: 7.-9. klasse

Kompetenceområde: Undersøgelse

Eleverne kan udføre en titrering.

Eleverne kan udvælge en egnet indikator til en aktuel titrering.

Eleverne kan forklare en titrering ud fra en titreringskurve.

Valg af undervisningsaktivitet

Aktiviteten fokuserer primært på undersøgelsesmetoden kvantitativ analyse. Metoden kan anvendes ved traditionelle forløb, hvor syrer og baser indgår. Fx til at finde ud af, hvor koncentreret en base er (hvor mange OH--ioner) ved at tildryppe en syre af kendt koncentration indtil ækvivalenspunktet er nået, eller kvantitativ analyse bruges til elevproduktion af salmiak (ammoniumchlorid) ved neutralisation.

Kvantitativ analyse er desuden en del af undervisningsforløbet “Vi undersøger kemisk industri” se under Del af pakke

Beskrivelse af undervisningsaktivitet

titrering

Titreringsopstilling med pipette

Lad eleverne bruge linket Titreringsøvelser til at lære om undersøgelsesmetoden.

Udvælg 1-2 forskellige syrer/baser som eleverne skal titrere. Man kan evt. vælge udfra antallet af H+ og OH--ioner, så eleverne oplever, at der forbruges ca. dobbelt så meget NaOH til neutralisering af H2SO4  i forhold til neutralisering af HCl - ved 1 M opløsninger.

Vær opmærksom på følgende;

  1. Den anvendte syre/base skal være kendt for eleverne.
  2. Mængden af den syre/base, som skal titreres skal noteres.
  3. Vælg en egnet indikator.
  4. Lav evt. reaktionsskemaet som forberedelse til øvelsen.

 

Der findes også konkrete øvelser vedrørende neutralisation af syrer og baser i de fleste lærebøger eller på fagportaler. 

Tegn på læring

Eleverne kan udføre en titrering:

Eleven finder ækvivalenspunktet mellem en syre og en base.

Eleven finder ækvivalenspunktet mellem en syre og en base og beskriver sammenhængen mellem antallet af H+ og OH--ioner og den anvendte mængde af syre og base brugt ved titreringen.

Eleven finder ækvivalenspunktet mellem forskellige syrer og baser og forklarer processen vha. egne titreringskurver.

Forenklede Fælles Mål

Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer (vejledende mål)
Eleven har viden om kemiske reaktioner og stofbevarelse (vejledende mål)