Kvinders udvikling i tal (Matematik)

Lighed og ulighed mellem kønnene kan opgøres ved hjælp af forskellige indikatorer og statistikker. I denne læringsaktivitet skal eleverne i 7.-9. klasse undersøge, hvordan ulighed bliver målt og præsenteret via Gapminder, Human Development Index og Gender Development Index.

Fælles Mål for Matematik (7.-9. klasse)

Kompetenceområde: Statistik og sandsynlighed

Kompetencemål: Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed

Færdighedsmål: Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data

Vidensmål: Eleven har viden om stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data

 

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. Aktiviteten kan med fordel anvendes som en del af en fagdag i matematik eller en global temauge. 

Det forudsættes, at der er adgang til en interaktiv tavle eller til en projektor, idet læreren skal kunne vise en film. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

 • Eleverne kan fremstille og fremlægge diagrammer med data om kvinder og udvikling.

Undervisningsaktivitet

Danidas Verdensfilm "The Vinyl Records" er udgangspunkt for læringsaktiviteten.

Verdensfilmen viser, hvordan en gruppe unge kvinder protesterer mod ulighed mellem kønnene i Indien gennem deres punkmusik.

Filmen giver anledning til tage udgangspunkt i statistikker om køn og udvikling. Denne undervisningsaktivitet er velegnet til at træne formidling af tal og statistikker samt hvilke virkemidler, man kan tage i anvendelse.

Se filmen "200 year that changed the World" med Hans Roslyng. Filmen varer 4:38 minutter. Filmen hører under licensen CC BY "...free material from www.gapminder.org".

Hvad gør læreren?

Læreren viser "200 years that changed the World" med Hans Roslyng og Danidas Verdensfilm ”The Vinyl Records”.

Lærer giver oplæg med eksempler på hvilke data, eleverne kan hente ud af forskellige engelsksprogede databaser. Eleverne får en introduktion med demonstrationer af regnearksfunktioner til databaserne Gapminder, Gender and Development og Human Development Index.

Læreren giver eksempler på, hvordan diagrammer kan anvendes til at sige noget om kvinders situation i et givent land. Læreren giver et overblik over forskellige indikatorer, som anvendes til at fortælle noget om kvinder og udvikling (sociale institutioner, ejendomsret, økonomi, bevægelsesfrihed, uddannelse, sundhed, fertilitet, forventet levealder, ret til prævention, politisk status, andel parlamentsmedlemmer osv.)

Oplægget skal indeholde noget om sammenhængen mellem valg af intervaller og start på akserne. Læreren lægger vægt på at vise, hvordan eleverne kan trække data ud af databaserne.

Inddel eleverne i grupper, og lad grupperne forberede oplæg og fremlæggelser.

Evaluering af hver fremlæggelse.

Hvad gør eleverne?

Eleverne ser "200 years that changed the World" med Hans Roslyng og verdensfilmen "The Vinyl Records".

Eleverne lytter til læreroplæg og arbejder derefter med forskellige former for datapræsentationer relateret til kvinder.

Eleverne fremstiller diagrammer på basis af statistiske data om kvinders liv. De skal vurdere de forskellige indikatorer og kategorier, som databasen er opdelt i. 

Eleverne forbereder en fremlæggelse af diagrammer for klassen i forhold til et valg af tema. 

 • Eleverne arbejder i mindre grupper. Hver gruppe har til opgave at forberede et oplæg på 5 minutter. Her skal de præsentere et diagram, som viser et særligt element af kvinder og udvikling. Det kan være kvinders adgang til prævention, politisk deltagelse, andel af ejendom eller andet.
 • Alle grupper fremlægger.
 • Elevernes evaluering af hinandens arbejde: Efter at hver gruppe har fremlagt giver både lærer og elever respons. Hver gruppe skal vælge den diagramtype, de selv mener bedst kan underbygge deres tema og fremlæggelse. 

 

Der kan undervisningsdifferentieres ved, at eleverne får tildelt forskellige databaser. Gapminder er den lettest tilgængelige, og OECD’s database om kvinder og udvikling er den sværest tilgængelige. 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

  Eleverne kan fremstille og fremlægge diagrammer med data om kvinder og udvikling.

   

  Tegn på læring

   1. Eleven fremstiller et diagram om kvinder og udvikling.
   2. Eleverne fremstiller flere diagrammer om kvinder og udvikling med brug af relevante fagbegreber i forhold til diagrammerne.
   3. Eleven fremstiller forskellige diagrammer, der opfylder kravet og giver beskrivelser, der er fagligt begrundet.

    

   Evaluering

   Tal med holdet om, hvad læringsmålet for læringsaktiviteten var, og gennemgå tegnene på læring for eleverne. Lad eleverne præsentere deres diagram eller diagrammer i et videoklip. Eleverne kan også fortælle i klippet, hvorvidt de nåede målet, og om der er tegn på læring hos den enkelte elev. Fx fra ”Slet ikke” til ”Fuldt ud”, og de uddyber hvorfor.

   Relaterede links

   Du kan finde støtte til undervisere på Gapminder, idet der både er præsentationer, kortspil, quiz og meget andet.
   Indikatorer på udvikling i verdens lande.