Læreplan, vejledning og fagkonsulent - fysik

Læs om, hvad gymnasiereformen betyder for Fysik og find materialer fra fagkonsulenten, FIP og SIP-kurserne.

Læreplan og vejledning

Supplerende vejledningsmateriale

Innovation

Innovation i fysik C, B og A (stx)

Om innovation som undervisningsmetode i stx fysik A, B og C. Praktiske anvisninger til innovation som arbejdsmetode, forslag til problemstillinger og innovative processer i fysikforløb. Desuden konkrete bud på, hvordan innovationsforløb kan dokumenteres og evalueres.
Fysikelev.jpg

Analyse af måledata - eksempler

I fysik skal eleverne lære at behandle og repræsentere måledata, som enten er indsamlet ved manuelle målinger eller ved hjælp af elektronisk dataopsamling. Her finder du to konkrete eksempler på arbejdet med måledata og usikkerhedsberegninger.
Termometer

Sensorer for temperatur og lys

To eksempler fra undervisningen i fysik stx. I forløbene indgår en termoføler brugt som stegetermometer og en lysfølsom resistor brugt til styring af lygtetænding.
Arduino

Måling og styring. Sensorer og Arduino

Dokumentet beskriver hvordan man kan arbejde med områderne sensorer og styring. Eleverne konstruerer et simpelt måleapparat, for eksempel et elektrisk termometer. Ingredienserne kan være en emperaturfølsom resistor i en spændingsdeler.
Elever
© Ulrik Jantzen

Inspiration til fysikundervisningen - FIP18

Der gives her fem konkrete eksempler på, hvordan fagkolleger gennemfører deres undervisning i fysik, og hvordan det har gavnet og forbedret deres egen undervisningspraksis.
Fysiklokale
© Ulrik Jantzen

3 særligt udvalgte oplæg fra FIP

Apps i fysikundervisningen, Formativ evaluering og IBSE. Oplæggene er fremhævet af fagkonsulenten som særligt relevante i reformsammenhæng.

Fagkonsulenten

FIP  forår 2018

FIP 217-2018

Materialer fra FIP-møderne, herunder fagkonsulenternes oplæg og oplægsholdernes præsentationer.
cykelstabilitet-jones.jpg

Råd og vink til den skriftlige prøve

Evauleringer af de skriftlige prøver i fysik på A-niveau (stx og htx). Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvor har eleverne problemer?
Undervisningsministeriets logo

Studieretningstoning i fysik

Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik.

Reformens centrale temaer

Annegrete Larsen

Nyt grundforløb

Bedre og kortere grundforløb står der som overskrift i den politiske aftale om en gymnasiereform, men hvad betyder det egentlig? Hvad bliver reelt nyt i grundforløbet og hvad er formålet med det? Det forklarer chefkonsulent Jens Refslund Poulsen og kontorchef Annegrete Larsen i videoen herunder. Du kan se hele videoen eller læse nogle af deres svar:
evaluering

Formativ evaluering

Med den nye gymnasiereform skal fokus på feedback og evalueringskultur styrkes yderligere.