Lærerens grundfaglighed

Her finder du teoretiske artikler, samt råd og vejledning til de pædagogiske fag på læreruddannelsen.

God undervisning

Elever

Eksemplarisk undervisning i levende billeder

Filmkompagniet står bag en række film, som kan give inspiration og være med til at udvikle en god og eksemplarisk undervisningspraksis inden for en række områder i grundskolen.
Personlig gennemslagskraft

Personlig gennemslagskraft

Som lærer er det vigtigt, at man kan engagere og motivere eleverne. Og jo mere personlig gennemslagskraft man har, dets nemmere er det. Heldigvis er det teknikker, man kan lære.
Garr Reynolds
© TED Talks

Præsentationstips til lærere

Garr Reynolds taler her ved TEDxOsaka om det at præsentere og fremlægge i undervisningen, og kommer med mange gode tips, som kan hjælpe dig i undervisningen.
Refleksioner

Refleksionskompetence

Som lærer skal man løbende reflektere over sin undervisning, så man kan foretage de nødvendige justeringer i forhold til de opstillede mål. Du kan med fordel prøve det af under praktikforløbene, så du har erfaring med det, når du møder op i dit første job som lærer.
Klasseledelse

Værktøjer til at blive en bedre underviser

Mangler du konkrete værktøjer i jobbet som lærer, så giver forfatter og underviser Ole Ditlev Nielsen i sin bog "Om at undervise" øvelser, som du kan afprøve i praktikken eller i dit job som lærer. Få en forsmag i dette modul.

Undervisningsdifferentiering

Samtale

Sokratiske samtaler i undervisningen

En sokratisk samtale i undervisningen har til formål at opstille nogle rammer, hvori eleverne reflekterer intellektuelt over stillede spørgsmål.

Didaktik

IT

Et bevidst blik på alle elevers læring

Denne EVA rapport fra 2014 indeholder et bud på, hvordan data om elevernes progression og udbytte af undervisningen kan bruges til at forbedre den daglige undervisningspraksis.
Lærer

Evaluering

Evaluering er vigtig del af lærerarbejdet. Læs mere her om en række evalueringsformer du kan bruge i praktikken!
Lærer

Evaluering i praksis

Lær at evaluere dine elever, samt din egen og andres undervisning.
Elever

Målstyret undervisning og læring for alle

Skolereformen har sat målstyret undervisning i fokus. Når læring for alle skal lykkes som princip, skal eleverne inddrages og undervisningen differentieres. Se her to eksempler på, hvordan det kan gøres.
Elever

Tegn på deltagelse og læring

For at undersøge, om eleverne lever op til de opstillede mål for en lektion, bliver læreren nødt til at gøre sig klart, hvilke tegn han/hun vil kigge efter.

Klasseledelse

Klasseledelse

Forskerens syn på klasseledelse - interview

Interview med forsker og lektor Maria-Christina Secher Schmidt om adfærdsledelse, relationsledelse og læringsledelse – de tre elementer i klasseledelse anno 2013.
Inkluderende klasseledelse

Inkluderende klasseledelse - artikel

I modulet Inkluderende klasseledelse er begrebet klasseledelse udvidet, så det omfatter læringsledelse, relationsledelse og adfærdsledelse. Målet er at bidrage til en læringskultur, hvor der er plads og rum til forskellige børn.
Classroom Management

Klasseledelse - artikel

Classroom Management er en bestemt form for klasseledelse, hvor fokus er på struktur og adfærd.
Klasseledelse

Klasseledelse - generelt

Der blev i 2013 nedsat en ekspertgruppe inden for klasseledelse. Gruppen har udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke klasseledelse og mindske den undervisningsforstyrrende uro i folkeskolen.

Relationskompetence

Relationskompetence

Relationskompetence

Mestrer du som lærer at knytte tætte bånd til eleverne, har du meget bedre indlæringsresultater. Du kan med fordel prøve dine relationskompetencer af under dit praktikforløb.

Dannelse

Medborgerskab

Dannelse i skolen

Vi kigger nærmere på begrebet dannelse, og undersøger, hvad det egentlig har med skolen at gøre.
Elever

Dannelsessyn i folkeskolen

Vi analyserer folkeskolens formålsparagraf, for at finde frem til et dannelsessyn møntet på skolen.

It i undervisningen

IT og medier

Læring med it – hvad siger eksperten?

Hør lektor og it-læringsagent på læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, Thomas Seiger Behrens, udtale sig om, hvordan man som professionel underviser, inddrager it i undervisningen.
Mindmap
© Jimmi Bo Jeppesen

Mindmap som et undervisningsværktøj

Et mindmap kan være grobund for idéudvikling og udveksling af viden, og udnyttet korrekt, kan eleverne indgå i et fælles digitalt læringmiljø, som gør det let for læreren at følge.
Pc

Screencasting i et didaktisk perspektiv

Et screencast er en anerledes læreform, som skaber et kreativt læringsmiljø, hvor både elev og lærer kan få en nuanceret oplevelse med læringen.

Grupper og samarbejde

Gruppe

Undgå de negative gruppedynamikker

Med et ansvarsskema tydeliggøres, hvordan gruppearbejdet skal fungere i skolen, samt uddelegerer ansvaret iblandt eleverne, så det gode læringsmiljø kan opretholdes.
Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde er med til at skabe de bedste forudsætninger for den enkelte elevs trivsel og for klassens trivsel. Forbered dig grundigt inden dit første job som lærer.
Gruppe

Gruppens funktion og dysfunktion

Psykolog og lektor, Morten Birk Hansen, fortæller, hvordan gruppen som enhed fungerer og ikke mindst, hvordan man som lærer kan modvirke at de dysfunktionelle grupper opstår.
Vred

Meningsfulde konsekvenser

Psykolog og lektor, Morten Birk Hansen, kommer her med råd til, hvordan man bruger konsekvenser over for eleverne på den rigtige måde.
Vred lærer

Virker konsekvenser?

Er anvendelsen af konsekvenser en mulig strategi overfor dine elever? Find et muligt svar her.
Gruppearbejde

En grundlæggende forståelse af gruppepres

Når personer omkring én har en bestemt overbevisning, kan det være svært at bryde tendensen og skille sig ud fra mængden. Men hvad ligger bag dette pres fra gruppen? Det ser vi nærmere på her.
Gruppe

Når gruppen dikterer tænkningen

Har du nogensinde følt, at én i din gruppe havde mere at skulle have sagt end andre? At denne persons idéer blev trumfet igennem og dine egne tilsidesat? Vi ser nærmere på begrebet gruppetænkning, og hvad man kan gøre for at modvirke det.
Gruppe

Gruppedynamik

Der kan være mange holdninger til, hvilken retning man skal tage som gruppe. Engang imellem modarbejder ens adfærd måske også det, som gruppen prøver at opnå. Læs mere om gruppedynamikker her.

Psykologi

Elev

Et nyt blik på intelligens

En tidligere opfattelse er, at intelligens er statisk og ikke formbar, men professor i psykologi ved Stanford University, Carol S. Dweck, har modbevist dette udsagn og skabt sin egen teori.
Sindet

Psykologi i skolen

Hvad er psykologi? Og hvad kan man bruge psykologi til i klasseværelset? Hvad sker der egentlig i hjernen, når vi lærer noget? Har du nogensinde undret dig over nogle af disse ting, og mangler du redskaber, viden eller er du bare nysgerrig - så gå på opdagelse her på siden.
Hjernen

Vi lærer med hjernen

Hvad sker der egentlig i hjernen når vi lærer noget? Og kan man som lærer gøre noget for at påvirke den proces? Vi sætter hjernen i fokus, og undersøger det.