Læring i flow

Flow er en tilstand, der kan øge læringsmiljøet i klassen. Lær mere om teorien bag, og forsøg at skabe rammer, der understøtter flowtilstanden.
Elever

Når man er i flow, forsvinder bevidstheden, og tidsfornemmelsen ændres. Man er i en tilstand, hvor man er fuldstændig opslugt, fyldt med energi og lyst til at udføre det, man er i gang med.

Et drømmescenarie for enhver lærer!

Men kan man fremelsker denne flowtilstand? Og hvordan? Det uddyber vi senere, men først lidt om manden bag teorien. 

Manden bag

Flow

 

Flowteorien er udviklet af den ungarske psykolog Mihaly Czitszentmihaly i 1980 på baggrund af interviews med 8.000 personer. I sin undersøgelse har han set på, hvad der sker, når mennesker beskæftiger sig med det, de bedst kan lide. 

Czitszentmihaly fandt ud af, at flow opstår som et match mellem udfordringens karakter og kapacitetens niveau, og at de to ting skal balancere for, at der kan blive tale om en flowtilstand.

Koncentrationen er så intens, at der ikke er nogen opmærksomhed til overs til at tænke på noget uvedkommende eller bekymre sig om problemer. Bevidstheden forsvinder, og tidsfornemmelsen ændres.

Det at føle, at man kan mestre opgaven og blive tilstrækkeligt udfordret, skaber positiv energi. Flow er viljestyret og kræver, at man kan styre sin opmærksomhed. Flowzonen er et mentalt område, hvor vi fungerer optimalt midt imellem overudfordring og underudfordring. Vi skaber et åndehul af fordybelse og koncentration midt i verdens kaos, stress og kedsomhed, så vi kan engagere os i livet, og løse opgaver og lære nyt.

Flowtilstanden

 

Tilstanden er den mentale tilstand, hvor vi fungerer bedst imellem overudfordring og underudfordring. 

Jo tættere en elev er på flowzonen, desto mere læring og trivsel, og derfor desto større chance er der for, at eleven forbliver motiveret for skolegang og uddannelse.

Det skyldes, at flow understøtter koncentration, kreativitet, interesse og indre motivation, hvilket giver større trivsel, læring og motivation.

Faktorer der fremmer flowtilstanden

  • Opstilling af klare, konkrete og realistiske mål.
  • Feedback: Løbende og relevant tilbagemelding om, hvordan man klarer sig.
  • Passende balance mellem færdigheder og viden på den ene side og udfordringer på den anden side.
  • Fjernelse af distraherende faktorer.
  • Håndterbare, forståelige og præcise regler for aktiviteten/opgaven.
  • Huske, at for stramme rammer kan hæmme flow.

Derfor kan man sige, at:

Passende udfordring + tilpas anstrengelse + Mestring = Flow

Læs mere Vis mindre

Mere om flow

Pletskud.jpg
© Ulla Gammelgaard

Hvordan etablerer du flow?

Flow er en koncentreret tilstand, hvor eleverne arbejder med fokus på substansen. De glemmer sig selv og deres læring er i top.
Ukendt mand i jakkesæt giver smiley

Positiv psykologi

Den positive psykologi er en betegnelse for det forskningsområde, som beskæftiger sig med menneskets positive vækst, potentialer og trivsel. Brug denne side til at få et godt overblik over denne interessante psykologiske retning.

Relaterede links

Lektor Hans Henrik Knoop om flow