Læringskonsulent i musik på grundskolen

Her finder du kontaktoplysninger mv. i forhold til fagets læringskonsulent.

Kontaktoplysninger og baggrund

Mette Spange Albertsen

Direkte tlf.: 33925445
E-mail: Mette.Spange.Albertsen@stukuvm.dk
Kan kontaktes: onsdag, torsdag og fredag.

Jeg har været lærer  i 12 år på Parkvejens Skole i Odder, og arbejder nu to dage om ugen på skolen og tre dage i Undervisningsministeriet – Styrelsen for undervisning og kvalitet som læringskonsulent. På skolen underviser jeg i musik fra 0.-9.klasse både i obligatoriske musikundervisning, valgfag, kor, morgensang, musical og så samarbejder jeg med musikskolen om et Skoleorkester på skolen.

Som Læringskonsulent kan jeg kontaktes og give sparring eller rådgive musiklærere, skoleledere, kommuner eller forvaltninger i forhold til udvikling og organisering af musikfaget i folkeskolen, og i andre forhold knyttet dertil.