Læringspyramiden - myte eller fact?

Læringspyramiden dukker jævnligt op for at give et overblik over, hvilken effekt forskellige undervisningsmetoder har på eleverne. Men er den evidensbaseret?

Læringspyramiden er udviklet af "National Training Laboratories" i 1960'erne. Den er baseret på undersøgelser, hvor elever er blevet udsat for forskellige undervisningsmetoder, og heraf uddraget en procentdel af, hvor meget af det lærte eleverne kan genkalde sig efter 24 timer.

Læringspyramide

Det er en undersøgelse, som ligger langt tilbage i tiden, og man skal forholde sig kritisk til undersøgelsens resultat. Er det mon realistisk, at eleverne kan genkalde sig 90 % af et formidlet stof 24 timer efter? Nok ikke. Der har også været megen kritik af pyramidens troværdighed. Den skal derfor ikke opleves som en opgørelse af, hvor meget procentvis læring eleverne får ud af forskellige undervisningsmetoder, men måske mere som en guideline, der visuelt gengiver det, man kan kalde lærerens sunde fornuft.

Vi kan hurtigt blive enige om, at foredragslignende undervisningsmetoder muliggør en hurtig og præcis lervering af viden og fagstof fra lærer til elev. Men som enhver god socialkonstruktivist vil man også vide, at læring og viden ikke "bare" kan proppes ned i hovederne på eleverne. Der er behov for at have hænderne i bolledejen, at indgå i forklaringsprocesser og selv formidle den viden, der er i spil i skolens forskellige praksisfællesskaber. Og det er lige præcis dette, der er læringspyramidens konklusion.

Det er dog igen yderst nødvendigt at forholde sig kildekritisk til pyramidens konklusioner, og ikke tro, at det er en absolut sandhed, at foredraget har et lavere læringsoutput end gruppearbejde. Man kan spørge sig selv, hvorfor vi så overhovedet har lavet denne artikel. Men faktum er, at man som lærerstuderende kan møde læringspyramiden gennem sit studie, og derfor kan ovenstående indsigt måske hjælpe den enkelte til selv at tage stilling til, hvorvidt pyramiden kan bruges eller ej. Men lad nu være med at referere til den i din opgave!