Løbende evaluering og feedback

Formålet med dette procesredskab er at give skolens pædagogiske personale inspiration til at arbejde med forskellige former for evaluering og feedback.

Om redskabet    

Elevens løbende evaluering af egen indsats, suppleret med feedback fra klassekammerater og lærer, sikrer fokus på fremskridt, der styrker elevens selvtillid og motivation. Dette materiale har til formål at inspirere skolerne til at arbejde med forskellige former for evaluering og feedback.

Materialet er udviklet til skoler, der deltager i programmet for løft af de fagligt svageste elever i udskolingen, men kan bruges som inspiration af alle skoler. 

Materialet er udviklet af Metropol, VIA og Rambøll for Undervisningsministeriet.

  

Fagligt løft

Redskabets første del

To undervisningsforløb til henholdsvis dansk og matematik.  Forløbene eksemplificerer, hvordan en systematisk evaluering og feedback kan integreres, så det bliver en naturlig del af undervisningen. 

Redskabets andel del

Redskabets anden del gennemgår de enkelte trin i evaluerings- og feedbackprocessen. 
Materialet er inspiration til, hvordan teamet kan arbejde videre med at udvikle egen evaluerings- og feedbackpraksis, så den imødekommer de konkrete behov for støtte, som udskolingselever i faglige udfordringer har.

Hent det samlede materiale her (pdf, 34 sider)

Emneord