Løbende evaluering og feedback - dansk

Procesredskabet kan anvendes af skolerne til arbejdet med forskellige former for evaluering og feedback.

Om redskabet      

Materialet er udviklet til skoler, der deltager i programmet for løft af de fagligt svageste elever i udskolingen. Alle dele af materialet er dog velegnet til brug som inspiration på andre skoler. 

Materialet er udviklet af Metropol, VIA og Rambøll.

 

  

Fagligt løft

Undervisningsforløbet til dansk

I materialets første del finder du et danskforløb om argumenterende tekster (side 12-18).  Forløbet eksemplificerer, hvordan en systematisk evaluering og feedback kan integreres, så det bliver en naturlig del af undervisningen. 

I forløbet skal eleverne fremstille et debatoplæg som modsvar til en artikel om unges brug af sociale medier. 

Redskabets andel del

Redskabets anden del gennemgår de enkelte trin i evaluerings- og feedbackprocessen. 
Materialet er inspiration til, hvordan teamet kan arbejde videre med at udvikle egen evaluerings- og feedbackpraksis, så den imødekommer de konkrete behov for støtte, som udskolingselever med faglige udfordringer kan have.

Hent det samlede materiale her (pdf, 34 sider)

Emneord