Løbende evaluering og feedback - matematik

Procesredskabet giver skolerne inspiration til at arbejde med forskellige former for evaluering og feedback.

Om redskabet 

Materialet er udviklet til skoler, der deltager i programmet for løft af de fagligt svageste elever i udskolingen. Alle dele af materialet er dog velegnet til brug som inspiration på andre skoler. 

Materialet er udviklet af Metropol, VIA og Rambøll.

  

Fagligt løft

Undervisningsforløbet til matematik 

I materialets første del finder du et matematikforløb om funktioner (side 7-11).  

Eksemplet viser, hvordan lærere og elever kan arbejde med feedback i et konkret forløb om funktioner og repræsentationskompetence i 8. klasse.

Redskabets andel del

Redskabets anden del gennemgår de enkelte trin i evaluerings- og feedbackprocessen. 
Materialet er inspiration til, hvordan teamet kan arbejde videre med at udvikle egen evaluerings- og feedbackpraksis, så den imødekommer de konkrete behov for støtte hos udskolingselever med faglige udfordringer.

Hent det samlede materiale her (pdf, 34 sider)

Emneord