Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.

Materialerne er udarbejdet til brug for de 90 skoler, der er en del af puljens program, men kan anvendes af alle landets skoler i arbejdet med at løfte udskolingseleverne i dansk og matematik. Det er tanken, at I på skolerne hver især udvælger de redskaber, der giver mest mening i jeres situation.  

I skal her tage højde for elevernes behov, hvad I allerede arbejder med, hvad der motiverer jeres medarbejdere, og hvad der er realistisk at gennemføre. I kan anvende processen beskrevet under fase 3 (side 11) i "Det gode udviklingsforløb" til udvælgelsen.

Se introduktion til redskaberne her

Om programmet

Baggrund

Baggrund - om puljen

En pulje på 500 millioner kroner skal hjælpe skolerne med at løfte fagligt svage elever i udskolingen i perioden 2017-2020.
Deltagende skoler

Samarbejdet mellem skoler og læringskonsulenter

Skolerne i puljeprogrammet bliver tilbudt sparring på egne udfordringer, præsentation af vidensbaserede inspirationsmaterialer og drøftelser af erfaringer i netværk.
Kvalitetspatruljen

Kick-off-konferencer

Fire kick-off-konferencer rundt omkring i landet igangsatte programmet for løft af de fagligt svageste elever i udskolingen. Se videoerne med optagelser af oplæg og materialer fra dagene her.

Det gode udviklingsforløb

Inspiration til det gode udviklingsforløb

Inspiration til det gode udviklingsforløb

En beskrivelse af, hvordan skolerne i programmet kan gennemføre et godt udviklingsforløb. Materialet er udarbejdet til tovholder og arbejdsgrupper.
Redskaber

Intensive læringsforløb

Et redskab, der beskriver processen for, hvordan skolerne kan tilrettelægge intensive forløb. Derudover finder du eksempler på konkrete intensive læringsforløb til både dansk og matematik.
Redskaber

Løbende evaluering og feedback

Formålet med dette procesredskab er at give skolens pædagogiske personale inspiration til at arbejde med forskellige former for evaluering og feedback.
Redskaber

Forældreinddragelse

Inspirationsmaterialer til forældresamarbejde og gennemførelse af skole-hjem-samtaler.

Matematik - viden og værktøjer

Hvad virker - matematik

Vidensopsamling - matematik

Publikation om indsatser, der har effekt i forhold til at løfte elever med faglige udfordringer i matematik.
Fagligt løft

Intensivt læringsforløb til matematik om brøker

Materialet kan inspirere til, hvordan et intensivt forløb kan opbygges inden for matematik. Det intensive læringsforløb er for elever på folkeskolens ældste klassetrin inden for området brøker.
Fagligt løft

Peer learning - matematik

To redskaber med fokus på elev-til-elev-læring i matematik. Inspirationsmaterialet indeholder lærervejledning og aktiviteter til undervisningen.

Dansk - viden og værktøjer

Hvad virker i dansk

Vidensopsamling - dansk

Publikation om indsatser, der virker i forhold til at løfte elever med faglige udfordringer i dansk.
Fagligt løft

Peer-learning - dansk

Tre redskaber med fokus på elev-til-elev læring i danskfaget. Dokumenterne indeholder lærervejledning og aktivitetermed fokus på tekstforståelse, skriftlig fremstilling og læsning.

Øvrig inspiration på EMU

Elev og lærer i dialog

Forskning og danske erfaringer med turboforløb

Turboforløb kan føre til markante faglige fremskridt for elever, der har udfordringer i skolen viser en opsamling af forskning af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning og kommunale erfaringer af Epinion.

Emneord