La familia - digitale kompetencer

Forløbet handler om familien og familielivet i den spansktalende verden som tematiseret i film og tv-produktioner, reklamer, billedmateriale, skriftlig fiktion mm. Niveau: Alle niveauer i begynderundervisningen. Omfang, Indhold og sværhedsgrad tilpasses det enkelte hold.

Leveret af fagkonsulenten for faget

 

Formål 

Eleven

 • stifter bekendtskab med/træner et centralt ordforråd.
 • opnår viden om familierelaterede emner i den spansktalende verden
 • bliver bevidst om kulturelle forskelle ift familieliv og bliver også opmærksom på egen baggrund og kultur
 • og elevens egne oplevelser / tanker / erfaringer fra Danmark kan indgå i forløbet, der er meget velegnet til komparative studier

Kompetencer, i fokus

 • Interkulturel kompetence
 • Global Kompetence
 • Digital kompetence

Faglige mål i fokus

 • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier
 • læse og forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
 • præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk
 • udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk ̶ analysere og fortolke tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge
 • perspektivere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds- og kulturforhold

 

Kernestof i fokus

 • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
 • Moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder
 • interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
 • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
 • aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
 • hensigtsmæssig anvendelse af digitale hjælpemidler.

Forslag til arbejdsformer / metode 

Forskellige aktiviteter/sekvenser i lektionerne:

 • undersøge statistik fra lødige kilder om familierelaterede emner fra de studerede områder - lave enkelte slides eller lignende til mundtlig præsentation på spansk - husk at lave en spændende overskrift til hvert statistisk område (p.ej.: Los jóvenes españoles se van de casa a los 30 años - unos 9 años más tarde que los jóvenes de Dinamarca) - man kan også producere spørgsmål til statistisk materiale: ¿A qué edad se van de casa las mujeres jóvenes en España?  Internationale databaser er gode til komparativ statistik
 • producere små klip spansk på forskellige online-platformer (f.eks.: www.dvolver.com)
 • producere quizzes, kahoots, krydspord til klassekammerater eller andre spanskhold fra skolen
 • finde slangord på internettet for forskellige familie-aktiviteter/relationer/fænomener
 • producere ordlister / memory-kort mm. til at tale om emnet
 • interviewe hinanden på spansk om egne familier
 • interviewe spansktalende facebook-venner eller venskabsklasser om deres erfaringer med familielivet - enten skriftligt eller via facetime eller via talebeskeder i whatsapp - eleverne vil typisk kende flere muligheder end læreren :-) - et skriftligt interview kan evt bearbejdes til en dialog, kan refereres eller laves om til et lille portræt. Kan evt tjenes som en lille aflevering
 • eleverne kan producere thinglinks, pic collage eller word clouds til sprogligt at bearbejde emnet 

 

Forslag 

Øvelse til træning af digital kompetence og kritisk bevidsthed:

 • Find 2 netkilder, der statistisk beskriver interessante oplysninger om familieliv i det sprogområde, som I studerer og 1 kilde, der beskriver det samme i Danmark
 • Undersøg og beskriv afsenderen - er den officiel, privat eller andet?
 • Find interessante sammenhænge eller data og lav en overskrift, der opsummerer dem. (f.eks.: En España, el X% de los jóvenes vive en la casa de sus padres hasta tener X años. En Dinamarca, la edad es Y.
 • Lav enten små skriftlige nyheder ud fra disse overskrifter eller præsentér dem mundtligt på spansk på max 2 slides i et powerpointoplæg for klassen

 

Alternative vinkler på emnet:

 • Ungdomsliv i familien i Spanien vs Danmark
 • kønsroller
 • Den dysfunktionelle familie / problemer i familien/vold
 • Ungdomsarbejdsløshed / det alt for travle ungdomsliv
 • At flytte hjemmefra / independizarse
 • Den traditionelle vs den moderne familie
 • Familien i Danmark vs i det studerede område

Forslag til skriftlige produkter

 • En dagbog fra en person fra det materiale, man har set/læst
 • Udskrift af en telefon/facetime-samtale med en spansktalende omkring emnet
 • Et resumé af den film, der arbejdes med
 • beskrivelse(r) af billede(r) 

Kreditering

Produceret af Tina Lynge og Mikkel Hollænder

Emneord