Lad elevernes egne forklaringer og forståelse komme til udtryk i evalueringer.

Gør evalueringer til en læringsproces gennem åbne skriveopgaver
Dreng der skriver

Når elevernes udbytte af undervisningen skal evalueres, er der mange metoder at vælge imellem. Det kan være tidskrævende, hvis der skal være tid til at tale med hver enkelt elev om emnet og lade dem forklare de faglige begreber mm.  Åbne skriveopgaver giver eleverne mulighed for at vise, hvordan de forstår emnet og de faglige begreber, som i denne evalueringsform ikke er låst fast i en bestemt rækkefølge.  De nedenstående åbne opgaver giver eleverne mulighed for at forklare sig på deres eget niveau og vil derfor kunne understøtte læringsprocessen for elever på alle faglige niveauer.

 

Når eleverne med egne ord har beskrevet og forklaret emner og begreber, husker de dem bedre. Opgaverne bliver på denne måde mere end bare en evaluering. De bliver i sig selv en del af læringsprocessen.

Herunder er nævnt nogle metoder, som kan varieres alt efter emnet:

  • Skriv et brev: Lad eleverne skrive et brev om emnet. Det er vigtigt, at brevet bliver skrevet til en, som ikke ved noget om emnet, altså ikke til læreren eller en anden elev i klassen. På den måde er eleven nødt til at forklare de enkelte elementer grundigt og viser dermed bedre, hvilken forståelse de har for emnet. Se eksempel på elevprodukt under relaterede emner. (emnet er fra geografi, men giver et godt indtryk)
  • Lav en avisartikel: Når elevere skal skrive en avisartikel, er de også nødt til at forklare sig i detaljer om emnet, da man ikke kan forvente, at læseren kender til emnet. Denne evalueringsform er særlig god i samarbejde med danskundervisningen.
  • Skriv en dagbog: Dette kan gøres, når eleverne skal skrive om et emne, som fx har en tidsmæssig betydning. Der kunne være tale om livets udvikling, hvor eleverne kan foretage en tidsrejse og i dagbogen beskrive, hvad de ser og oplever i de forskellige tidsperioder. Se relaterede filer for eksempel på elevprodukt.
  • En rejsebeskrivelse: Lad eleverne beskrive en rejse inden i kroppen. Dette kunne fx være en rejse gennem fordøjelsessystemet eller en rejse ind i cellerne. Her beskriver eleverne, hvad de ser, og hvad der sker de forskellige steder i kroppen.

Relaterede filer

Uddrag af elevprodukt, lavet som brev i geografi.
Elevprodukt lavet som dagbog/tidsrejse. Livets udvikling