Landboreformerne

Formålet er at samle viden om arbejds-, familie-, og boligforhold i tiden omkring udflytningen. Kvostedgårdens historie følges til den i dag står på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Aktiviteten sker gennem et interaktivt spil, film, tekst og interviews, og er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.
Højryggede agre på Mols
© Laust Wium Olesen

Forslag til læringsmål

Klassetrin: 4 – 6 kl.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng

Kompetencemål: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie

Vidensmål: Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie

  • Eleven kan forklare 1700 tals landsbystruktur
  • Eleven kan perspektivere og debattere børnenes rolle i 1700 tals dagligdagen
  • Eleven kan arbejde med tidslinje og absolut kronologi

Valg af undervisningsaktivitet

Det interaktive spil er ikke et mål i sig selv, men film og fortællinger knyttet til, hjælper eleverne ind i forståelse for landboreformernes indhold og betydning for gården, landsbyens struktur og dens beboere. Det kan være vanskeligt at forstå landboreformen, hvis der ikke er forbindelse til datidens dagligdag. Dette materiale kan hjælpe eleverne ved at kunne se, høre, lytte, læse og spille sig til viden om en enkelt gårds historie under landboreformen, fra slutning af 1700-tallet til begyndelsen af 1800-tallet.

Materialet er udarbejdet af Hjerl Hedes Frilandsmuseum

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Eleven kan opleve en dag i sensommeren 1784, som Mads på 12 år eller Marie på 10 år oplevede den. Eleven styrer spillefiguren gennem en række opgaver, der forgår i en scene med ”point –and-click” aktivitet eller på et kort i isometrisk perspektiv. For at kunne løse opgaver, henter man viden fra hjemmesidens øvrige film, fortællinger, leksikon, tidslinie om Kvstedgården, dens beboere, landsby og historie. Det anbefales at spille sidst i forløbet.

Tegn på læring

  • Eleven kan opnå spørgsmål og svare rigtigt på dem.
  • Eleven søger oplysninger i materialet på hjemmesiden
  • Eleven kan gengive nedslag på tidslinien

Eksempler på evaluering

Lad eleverne dramatisere Keld og Bjarnes historie, som familiemedlemmer til de sidste ejere af gården inden den kom til Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Lad gårdens forandringer og udvidelser, brandtaxationer, og aftægtskontrakter være elementer i dramatiseringen. Indled evt. dramatiseringen med et kort over områdets kulturmiljø, så udskiftningens udseende kan ses i landsbystrukturen.

Forenklede Fælles Mål

Historie
5. - 6. klasse
Kronologi og sammenhæng (obligatorisk)
Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder (vejledende mål)
Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden (vejledende mål)