Landsby, storby, grænseløs by - videointerview Niels Albertsen

Professor Niels Albertsen fra Arkitektskolen Aarhus beretter om udviklingen af byer siden Anden Verdenskrig.

Hvad skal der egentlig til, for at man kan kalde en by for en by? Og hvordan har byerne udviklet sig siden Anden verdenskrig?

I denne film fortæller Niels bl.a. om velfærdsbyens opkomst og om, hvordan industrien i sin tid blev lokaliseret i byerne. Dette førte til det, man kan kalde den store omflytning, hvor folk flyttede fra landet for at få arbejde i byerne.  Almene boliger og nye parcelområder poppede op i massevis i de nye forstæder.

© Center for Strategisk Byforskning

Livet i den store by var på mange måder radikalt anderledes end livet i landsbyen. De ændrede levevilkår påvirkede også de sociale relationer. Måden vi forholder os til hinanden som sociale individer kan beskrives ved de tyske begreber Gemeinschaft og Gesellschaft eller på dansk fælleskab og samfund.

Spørgsmål:

Undersøg hvilke beboelsesområder der er bygget siden Anden Verdenskrig i jeres lokalområde.

Undersøg om der i dag er industri lokaliseret i byen. Hvis ja, hvilke typer industri? Hvor er industrien ellers lokaliseret i dag? Og hvorfor netop der?

Hvad mener den tyske sociolog Ferdinand Tönnies med begreberne Gemeinschaft og Gesellschaft? Er disse begreber relevante at bruge i dag?

Læs mere om den grænseløse by:

Artikel: Landsby, Storby, Grænseløs by (Den grænseløse by, side 53-65).

Produceret i samarbejde med

Center for Strategisk Byforskning (CSB)

Center for Strategisk Byforskning (CSB) har eksisteret siden 2004 og består af tre partnere: Københavns Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Aalborg Universitet. Siden centrets oprettelse er der produceret og publiceret meget viden om byudvikling og – planlægning i og på tværs af de deltagende institutioner.

 

Centre for  strategisk byforskning

Relaterede filer

Artiklen: Landsby, Storby; Grænseløs by indgår som en del af bogen Den grænseløse by (side 53-65)