Landsdækkende vejledning

Kommuner og skoler kan trække på ministeriets korps af læringskonsulenter, når folkeskolereformen skal blive til virkelighed i daglig praksis.

 

Vejleder

Undervisningsministeriets korps af læringskonsulenter består af erfarne lærere, pædagoger, skoleledere og medarbejdere med baggrund i kommunale forvaltninger, som tilbyder praksisnær viden, inspiration og målrettet sparring om kvalitetsudvikling af folkeskolen og kan give inspiration til, hvordan man i praksis kan virkeliggøre elementerne i folkeskolereformen. 

Desuden vejleder læringskonsulenterne løbende lærere, pædagoger og skoleledere om generelle temaer og i konkrete faglige og fagdidaktiske spørgsmål om fagene.

Læringskonsulenterne tilbyder vejledning på flere forskellige niveauer alt afhængigt af vejledningens indhold og den fleksible tilpasning af vejledningen til den enkelte skole eller kommunes konkrete udfordringer og behov for støtte.

Kommuner og skoler kan for eksempel søge om at indgå særligt tilrettelagte vejledningsforløb med læringskonsulenterne, som strækker sig over et helt skoleår eller vælge at trække på læringskonsulenternes landsdækkende vejledning, der er et tilbud til alle kommuner og skoler. 

Læringskonsulenterne beskæftiger sig med hele paletten af skolelivet.

 

Relaterede links

Læringskonsulenterne vejleder bl.a. skoleledelser og forvaltninger i, hvordan organisering, styring og ledelse kan fremme elevernes læring og trivsel.
Læringskonsulenterne vejleder bl.a. forvaltninger og skoleledelser i, hvordan skoledagen kan organiseres i forhold til at udnytte de rammer, som reformen har givet for variation og ny tilrettelæggelse af skoledagen.

Emneord