Landsstyret i Grønland

Læs mere om hvordan Landsstyret og Landstinget i Grønland er sammensat i dette modul.

Inatsisartut og Naalakkersuisut

Grønlandsk flag

Grønlands forfatning består både af Danmarks Riges Grundlov af 1953 og af Lov om Grønlands Selvstyre af 12. juni 2009. I praksis er Grønland en selvstyrende del af det danske rige. 

Selvstyremyndighederne i Grønland består af en folkevalgt forsamling – Inatsisartut (Landstinget) – samt en forvaltning, der ledes af Naalakkersuisut (landsstyret). Landstinget og Landsstyret bestemmer selv over de fleste forhold i Grønland, dog med undtagelser omkring statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt valuta- og pengepolitik.

Inatsisartut  har 31 medlemmer og er den lovgivende magt i Grønland. Regeringen hedder Naalakkersuisut og består af 7 medlemmer. Landsting og Landsstyre har til huse i hovedstaden Nuuk.

Landsstyret bliver ledet af en landsstyreformand - Naalakkersuisut siulittaasuat. Landsstyret bestemmer over stort set alle forhold på Grønland, undtagen udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og internationale aftaler.

Der afholdes valg til Inatsisartut hvert 4. år. Da Grønland er en del af det danske rigsfællesskab, har grønlænderne også to valgte repræsentanter i det danske Folketing. Inatsisartut udpeger landsstyreformanden. 

Der vælges også kommunalråd. Der er fire storkommuner Sermersooq, Qaasuitsup, Qeqqata og Kujalleq. Der er også nogle gange folkeafstemninger.

Inatsisartuts historie

Inatsisartut har på deres hjemmeside denne historiske beretning, der fortæller om hvordan nutidens demokratiske Grønland har sin vugge i det område, som i dag kalder for Aqqaluks Plads. Se den her. 

Danmarkshistorien.dk har et stor artikel med medier om landstingets historiske udvikling. Se den her. Wikipedia har også flere beskrivelser her. 

TV og medier fra Inatsisartut

På Youtube ligger en del film fra Inatsisartut. Se fx denne søgning. Det meste er udgivet af KNR - Grønlands public service radio- og tv-station finansieret af det offentlige, i daglig tale KNR. Se deres Youtube-kanal her.

Sammenlign med de andre parlamenter i Rigsfællesskabet (2)

Folketinget

Folketingssalen.ft_open_2010_0907.Fotograf_Anders Hviid.jpg
© Anders Hviid, Folketinget.dk
På denne temaside om folketinget findes, information, undervisningsmaterialer, quizz, video m.m. om det danske Folketing.

Del af pakke

Relaterede links

Ved Selvstyrets indførelse i 2009 blev begrebet "Landstinget" med Loven om Selvstyre i Grønland ændret til "Inatsisartut". Se deres hjemmeside her og få meget mere at vide.
Naalakkersuisut er Grønlands regering, valgt af Inatsisartut, Grønlands lovgivende forsamling. Naalakkersuisut er et grønlandsk ord som betyder "De, som bestemmer" (flertal). Entalsformen "Naalakkersuisoq" betegner et medlem af landsstyret.
Sammen med grundloven udgør selvstyreloven Grønlands forfatningsmæssige stilling i riget. Læs mere her.

Emneord