Lav en let øvelse om social perception

Stereotyper er dybt indlejret i kulturen og i sproget. Denne hurtige aktivitet kan vise, hvordan vi opfatter mennesker forskelligt ud fra meget få informationer.

Omfang

10-15 minutter.

Formål og baggrund

Ved opstart af en time, der omhandler stereotyper, er det relevant at inddrage forhåndskendskab og induktive diskussioner og eksemplificeringer. Øvelsen her kan effektivt vise, hvordan vi ser forskel på folk, afhængigt af køn, hudfarve, alder og tøjstil.

Gennemførelse

Udvælg 3-4 billeder, som er relevant for undervisningen eller brug dem, der er givet nedenfor. Eleverne bedes om at vælge 5 ord, som deres hoveder automatisk forbinder med disse profilbilleder. De skal bedes om at opgive ambitioner om politisk korrekthed, men bruge øvelsen til at opdage deres automatiske processer. Ordene er ens for alle billeder, men randomiseret i rækkefølgen.

   

Materialist, Overtroisk, Ubekymret, Naturmenneske, Doven, Karrieremenneske, Religiøs, Intelligent, En god ven, Gæstfri, Talentløs, Dårlig bilist, Reality-deltager, Empatisk, Ambitiøs, Ledertype, Sød, Veltalende, Rig, Arrogant, Manipulerende, Musikalsk

Veltalende, Talentløs, Arrogant, Naturmenneske, Gæstfri, Dårlig bilist, Musikalsk, Manipulerende, En god ven, Doven, Ledertype, Sød, Reality-deltager, Intelligent, Materialist, Ubekymret, Overtroisk, Rig, Religiøs, Ambitiøs, Empatisk

Religiøs, Reality-deltager, Musikalsk, Talentløs, Dårlig bilist, Intelligent, Overtroisk, Doven, Empatisk, Gæstfri, Ambitiøs, En god ven, Rig, Ledertype, Sød, Karrieremenneske, Ubekymret, Materialist, Arrogant, Manipulerende, Naturmenneske, Veltalende

Ubekymret, Materialist, Arrogant, Ledertype, Sød, Karrieremenneske, Manipulerende, Naturmenneske, Veltalende, Overtroisk, Doven, Empatisk, Gæstfri, Ambitiøs, En god ven, Rig, Talentløs, Dårlig bilist, Intelligent, Religiøs, Reality-deltager, Musikalsk, 

Opfølgning

Løb billederne igennem og hør hvad folk har svaret. Øvelsen kan køres analogt og på håndsoprækning eller der kan laves reel empirisk opsamling, hvor der tælles op og laves analyse på forskellene. Lad det lede op til en diskussion af årsagerne til forskellene eller til en gennemgang af, hvordan fordomme skabes gennem kategorisering og stereotypificering.

Variationer og perspektiver

Billederne her er valgt forholdsvist forsigtigt ud, men øvelsen kan naturligvis varieres, så der anvendes mere politisk ukorrekte billeder med formålet om at øge debativeren.

Øvelsen viser still-billeder og lægger derfor primært op til en snak om profilbilleder på de sociale medier eller i jobannoncer.

Kreditering

Anders Fischer Riber, Horsens HF & VUC

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord