Lav Werbespots på tysk

Lad dine elever få indsigt i tysk kultur og træne præsentation ved at arbejde med reklamen som udtryksform.

Formål

Computer med reklamevideo

Reklamer byder ofte på autentisk og kreativ brug af tysk. Formålet med dette forløb er, at eleverne udvikler deres mundtlige og skriftlige kompetencer ved at fremstille en videoreklame på tysk. Inden da får eleverne indsigt i tysk kultur ved at lytte til og se tyske reklamevideoer. Disse reklamevideoer kan indgå i arbejdet med æstetiske og multimodale tekster til FP9. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

4-5 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

 

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Lytning (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om at afkode budskaber i forskellige situationer (vejledende mål)
Præsentation (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne (vejledende mål)
Eleven har viden om præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd (vejledende mål)
Skriftlig kommunikation (obligatorisk)
Tekster og medier (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk (vejledende mål)
Eleven har viden om kommunikationsformer i forskellige medier og genrer (vejledende mål)