Lav werbespots på tysk - Evaluering

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Evaluering

Reklameskilte

Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.

Elevernes læringsudbytte - selvevaluering

Eleverne reflekterer over:

- hvordan det gik med at uddrage de vigtigste informationer og vendinger i tyske reklamefilm

- hvordan det gik med at præsentere deres produkt på tysk 

- i hvor høj grad de er lykkedes med at producere en video, hvor de udnytter de digitale medier og dermed skaber en tidssvarende og overbevisende reklame på tysk

Lærerens undervisning - selvevaluering

Læreren noterer sig, i hvilken grad det lykkedes at få eleverne til at fokusere på hovedindhold og faste vendinger i arbejdet med tyske reklamefilm, samt i hvor høj grad det lykkedes eleverne at overføre dette til deres egne reklamefilm. Lykkedes det at få eleverne til at lave en overbevisende præsentation af deres produkt på tysk, som også udnytter potentialet i de digitale medier?

Elevernes læringsudbytte - lærerens vurdering - feedback

Læreren giver eleverne feedback ift. læringsmålene for forløbet. 

Lærerens undervisning - elevens vurdering - feedback

Læreren skal her have afdækket:

I hvor høj grad førte undervisningen til, at eleverne kunne uddrage de væsentligste informationer og faste vendinger fra tyske reklamefilm? I hvor høj grad understøttede undervisningen elevernes produktion af reklamefilm med tysk tale og overbevisende præsentation af et produkt?