Ledelse - om deling af krænkende materiale

Materiale og værtkøjer til at forebygge digitale krænkelser og håndtere situationer, hvor der er blevet delt krænkende billeder. Derudover finder du film og gode råd til dialogmøder med forældre om deling af krænkende materiale.

Inspirationshæftet Forebyg og bekæmp deling af krænkende materiale skal ruste lærere, studievejledere, ressourcepersoner og ledelser på landets ungdomsuddannelser til at forebygge og bekæmpe deling af krænkende materiale på nettet. 

Materiale til skoleledere

Etisk kodeks

Etisk kodeks

Vi skal passe på hinanden – også på nettet. Vi skal derfor på skolen stå sammen om at forebygge og bekæmpe deling af krænkende materiale. Her på siden finder du de syv principper i det etiske kodeks mod deling af krænkende materiale, og du finder undervisningsmateriale og inspiration fra andre skoler. Du kan også læse om, hvad reglerne og lovgivningen er på området.
Skoleledelse
© Ulrik Jantzen

Etisk kodeks - Hvad har andre gjort?

Her finder du eksempler fra skoler, der har været med i arbejdsgruppen for etisk kodeks. Eksemplerne giver inspiration til arbejdet med at forebygge og bekæmpe deling af krænkende materiale. Praksiseksemplerne er særligt relevante for ledere.
Dialogfilm

Dialogfilm til forældremøder om deling af krænkende materiale og god tone på nettet

Oplever I på jeres skole et behov for at informere forældre om problemstillinger vedrørende elevers digitale kultur? Og har I lyst til at gå i dialog med forældrene om, hvordan de bedst kan tage del i de unges digitale liv, så I sammen kan sikre en god digital skolekultur? Så er der hjælp at hente i to nye dialogfilm, som sætter fokus på, hvordan forældre kan forholde sig til de unges digitale liv.
ledelsens syn på reformen

Lederens beføjelser

Læs mere om lederens beføjelser på og udenfor uddannelsesstedet

Relaterede moduler

Emneord