Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Her finder du oplæg, videoer og andre materialer fra LIP, et 2-årigt ledelsesudviklingsprojekt for erhvervsskolerne.

LIP, som står for ”Ledelsesudvikling I Praksis” er et ledelsesudviklingsprojekt, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har igangsat, og som er etableret som følge af Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra februar 2014.

Af aftalen fremgik det, at det er afgørende for reformens succes, at lederne kan udnytte det ledelsesrum, som er tilvejebragt med de nye arbejdstidsregler ved overenskomst 2013. For at imødekomme dette, har styrelsen iværksat LIP-projektet for interesserede skoler.

Om LIP

LIP

Om LIP

LIP står for ”Ledelsesudvikling I Praksis”. Det er et 2-årigt ledelsesudviklingsprojekt for erhvervsskolerne i Danmark. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) står bag projektet og har som operatør valgt Pluss Leadership, LSP og CEFU fra Aalborg Universitet samt EVA.
Nyhedsbrev

Nyhedsbreve til LIP-deltagere

Her finder du LIP Nyhedsbrev 1, 2 og 3. Nyhedsbrevene er til de ca. 400 deltagende ledere fra 38 erhvervsskoler.
Kompas

Deltagende skoler

Her finder du en oversigt over de 38 skoler, der deltager i LIP.

Supplerende materialer om ledelse

Temaworkshop 4 - november 2018

LIP

Indspark og erfaringer fra praksis v/ Carina Villadsen

Hvorfor skal uddannelsesvejledere iklædes kokkehuer, når de kommer til møde om uddannelserne på Hotel- og restaurantskolen i København, og hvorfor er det vigtigt at skabe gode brobygningsforløb, hvor nuværende elever er ambassadører? Det kan du se og høre mere om i denne video, hvor vicedirektør Carina Starostka Villadsen fortæller om, hvordan de arbejder med at styrke ungdomskulturen og tiltrækningen af elever til deres skole.
LIP

Hvad rykker i min generation? V/Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Hvad mener eleverne om ungdomskulturen på erhvervsskolerne i dag? Se og lyt her til Maja Mørk, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisations (EEO). Maja giver sine bud på, hvad erhvervsskolerne bør fokusere på for skabe god undervisning og styrke ungefællesskaberne på EUD-uddannelserne.
LIP

Indspark og erfaringer fra praksis V/Gitte Bargholt

Vi skal forstå de unges valg for at kunne flytte dem. Sådan lyder overskriften på Direktør, Gitte Bargholt oplæg om unges valg af EUD. På Kold College er væksten et strategisk fokus. Det har ført til flere kulturforandringer og et fokus på, at sikre det rette mindset på skolen.
LIP

Hvad er trivsel på EUD? V/Arnt Vestergaard Louw

Hvad er trivsel på eud, og hvordan kan man arbejde med elevernes trivsel, sociale relationer og ungefællesskaber? Det stiller lektor Arnt Vestergaard Louw fra CeFU skarpt på i dette oplæg. Arnt kommer bl.a. ind på, hvem og hvad, der har største betydning for elevernes læring og trivsel, og hvordan begreber som “cool” and “wam” places kan bruges til at styrke unge fællesskaber på EUD.
LIP

Indspark og erfaringer fra praksis V/Martin Samsing

Se og lyt med her, hvis du vil vide mere om, hvordan NEXT arbejder med indikatorbaseret elevscreening som en metode til at mindske frafald. Trivsel og fastholdelse sker gennem tre faser: Screening, kortlægning, og indsats.
LIP

Indspark og erfaringer fra praksis V/ Lis Errebo og Per Mortensen

20t På CELF på Nykøbing Falster arbejder man målrettet med pædagogisk ledelse som afsæt for elevernes læring. Skolen har derfor udarbejdet en række dynamiske læringsmodeller, hvor det bl.a. handler om at tage udgangspunkt i elevens selvbillede og læringspræferencer.
LIP

Indspark og erfaringer fra praksis V/ Andreas Lau

Hvordan bidrager læringsstile til at forstå elevernes motivation i undervisningen? Og hvordan kan man som lærer kommunikere og formidle sin undervisning, så det motiverer elever med forskellige udgangspunkter for at lære? Det fortæller underviser og undervisningskonsulent fra SOSU ZBC, Andreas Lau om i dette oplæg.

Midtvejskonference 31. oktober 2018

LIP

Erfaringer med ledelsesudvikling af LIP-skolerne v/ Lars Michael Madsen

Se Tradium’s direktør, Lars Michael Madsen, fortælle om, hvordan de har arbejdet med ledelsesudvikling – herunder som deltager i LIP. Lars Michael præsenterer Tradiums nye ledelsesgrundlag, hvordan de har arbejdet med aktionslæring, og hvordan de vil arbejde med ledelsesudvikling fremadrettet.
LIP

Erfaring med ledelsesudvikling af LIP-skolerne v/ Jens Christian Pedersen

På LIPs Midtvejskonference delte uddannelseschef Jens Christian Pedersen ud af de erfaringer som Skive College har gjort sig med ledelsesudvikling, herunder udfordringer og fokuspunkter. I denne video kan du høre om Skive Colleges ledelsesmodel for EUD, og hvordan de i praksis har anvendt aktionslæringsgrupper til at understøtte deres ledelsesudvikling.
LIP

Ledelseskapacitet og praksis på LIP skolerne v/ Nikolai Weissert

På LIPs Midtvejskonference præsenterede Nikolai Weissert fra Pluss Leadership A/S nogle af de foreløbige evalueringsresultater, som har vagt vores nysgerrighed. I videoen kan du bl.a. se, hvad der karakteriserer den nuværende praksis på erhvervsskolerne i LIP, hvordan kontekst og rammebetingelser kan påvirke ledelsesudviklingen i praksis, og hvor potentialerne for ledelsesudvikling på LIP-skolerne ligger henne.
LIP

Mellemledelse, opad, nedad, på tværs og selvledelse på erhvervsskolerne v/ Niels Henriksen

På LIPs Midtvejskonference præsenterede Niels Henriksen fra LIP-teamet fire udfordringer for mellemledere med udgangspunkt i analysen, Mellemledelse i en disruptiv tid, udgivet af Tænketanken DEA. På baggrund af egne erfaringer med ledelsesudvikling på forskellige LIP-skoler kommer Niels med fire anbefalinger til, hvordan mellemledere kan imødegå disse udfordringer, og hvilken betydning de forskellige ledelsesrelationer har.
LIP

Mellemledere skal handle på erhvervsskolerne V/ Jan Rohwedder

”Hvorfor gør ledere ikke det, de godt véd de bør gøre – og hvilke konsekvenser har det?” Sådan indledte lektor ved Erhvervsakademi Aarhus | Business Academy Aarhus, Jan Rohwedder sit oplæg om leders handlingskapacitet til LIPs Midtvejskonference. I sit oplæg kommer Jan med forklaringer og konkrete eksempler på, hvilke årsager, der ligger til grund for leders manglende evne til at handle. Til sidst kommer han med tips til, hvad den enkelte leder samt kollegaer og chefer kan gøre for at fremme leders handlingskapacitet.

Temaworkshop 3 - september 2018

Temaworkshop 2 - 18. maj 2018

Temaworkshop 1 - januar 2018

Oplægsholder

Ledelse af kulturforandringer

Oplæg v. Søren Frimann fra LIP-temaworkshop om ledelse på erhvervsskolerne anno 2018. Videoen varer 19 minutter.
Oplægsholder

Intern ledelsesudvikling

Oplæg v. Lars Fjalland fra LIP-temaworkshop om ledelse på erhvervsskolerne anno 2018. Videoen varer 12 minutter.
Oplægsholder

Aktionslæring i LIP

Præsentation af LIPs aktionslæringsmodel v. Søren Frimann og Lars Fjallan. Se denne video med introduktion til anvendelsen af aktionslæring i LIP. Videoen stammer fra den første tematiske workshops i LIP med temaet ”Ledelse på erhvervsskolerne anno 2018”.
LIP

Præsentationer fra første temaworkshop

Her finder du oplægsholdernes slides og program fra LIPs første temaworkshop. Temaet var ”Ledelse på erhvervsskolerne anno 2018”.

Kick-off-konference 30. november 2017

Oplægsholder

Oplæg v. Pluss Leadership

Leverandør af konsulentydelser i forbindelse med LIP v. Søren Tholstrup Partner fra Pluss.
LIP

Præsentationer fra kick-off-konferencen

Her finder du oplægsholdernes slides og program for kick-off konference: Ledelsesudvikling i Praksis (LIP). Opstartkonferencen blev afholdt den 30. november 2017 på Crowne Plaza Copenhagen Towers.

Emneord