Ledere

Selvom antallet af børn og unge, der oplever mobning, er faldet, er der stadig for mange, hvis ungdom præges af mobning.

Det vidner om, at der er behov for, at ledere løbende følger trivselsmålinger og prioriterer tiltag, der sikrer at strategi, mobbesyn og kompetencer til at forebygge og håndtere mobning er på plads i ungdomsuddannelserne. Indsatser, der involverer hele ungdomsuddannelsesstedet, er en af de mest effektfulde tilgange til at forebygge mobning, fordi alle fagprofessionelle omkring de unge har fokus på det samme; nemlig at udvikle et trygt miljø. Helhedsindsatsen baserer sig på, at mobning kan foregå hvor som helst og når som helst. Derfor bør alle aktører vide, hvordan de forebygger og håndterer mobning i dagligdagen.

Dette læringsmateriale kan anvendes med henblik på at styrke det lokale arbejde med at forebygge og håndtere mobning. Materialet er bygget op, så det er muligt at gennemføre større eller mindre lokale forløb for ledelse og medarbejdere på ungdomsuddannelsesstedet.

Det kan bruges enten på en pædagogisk dag, hvor I måske fokuserer på et af modulerne af gangen, på en række temadage med fokus på alle modulerne, eller det kan bruges som en kompetenceudviklingsindsats på teammøder over en længere periode. Det kan anbefales at forløbet faciliteres af en intern eller ekstern person, der har særlig viden om mobning. Det kan være en intern ressourceperson, eller det kan være eksterne personer med viden om mobning.

Læringsmaterialet er modulopbygget med to grundmoduler for alle. Disse moduler giver mulighed for at opnå fælles viden om begrebet mobning samt om forebyggelse og håndtering af mobning. Derudover er der et tredje grundmodul for ledere og andre medarbejdere med særlig interesse for og/eller opgaver i det organisatoriske felt. Dette modul handler om, hvordan I organisatorisk kan arbejde for implementering hen imod en mobbefri kultur på uddannelsesstedet.

Grundmodulerne danner baggrund for, at I arbejder videre med specialiseringsmodulet, hvor I målrettet kan fokusere og tilegne jer mere viden i relation til den konkrete praksis I arbejder i på ungdomsuddannelserne.

Ved at bruge materialet kan ledelse og medarbejdere således

  • Tilegne sig mere viden om mobning, forebyggelse og interventioner.
  • Arbejde med den erhvervede viden gennem tekster, fagvideoer, øvelser, gruppearbejde og refleksion.
  • Blive guidet til, hvordan den nye viden kan tages i anvendelse i ens egen praksis.

 

Emneord