Leg

Leg har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Leg er grundlæggende for barnets udvikling og understøtter bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.
Leg
© Jelleke Vanooteghem/Unsplash

Leg og læring

Legen og den legende tilgang til læring er udgangspunktet for de læringsprocesser, barnet indgår i. Det pædagogiske personale skal anvende viden og kompetencer til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med fokus på legen, barnets interesser, undren og nysgerrighed.

Det pædagogiske læringsmiljø skal blandt andet give barnet mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien, lege forskellige, udviklende lege samt udvikle og bruge både emotionelle, sociale, kropslige og kognitive kompetencer.

I tilrettelæggelsen af læringsmiljøet og rammerne for legen spiller det fysiske miljø, indretningen, legetøjet og atmosfæren en vigtig rolle.

Leg i børnefællesskaber

Barnet lærer gennem legen at forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter. Et af legens kendetegn er, at den bliver til undervejs, og at børn derfor hele tiden må afstemme med hinanden.

Barnets sociale læring og udvikling finder også sted, når det iagttager andres leg. Her lærer det at afkode legens formelle og uformelle regler og komme med konstruktive legeudspil, der kan bringe barnet ind i legen og hjælpe med at fastholde denne.

Igennem legen lærer barnet sociale omgangsformer til at begå sig både i hverdagen i dagtilbuddet og senere i skolen.

Spontan leg og rammesat leg

Barnets spontane og selvorganiserede leg skal anerkendes og respekteres og gives meget plads i hverdagen i dagtilbuddene. Det pædagogiske personale har et ansvar for at være opmærksomme på, hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig.

Mange børn leger spontant og af sig selv, men nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn. Børn er forskellige og har brug for forskellige udfordringer. Forskelligheden kan handle om alder, køn, kulturel og social baggrund og individuelle interesser.

Inspiration

Barndom
© Norsk Filmdistribusjon/Speranza AS

Barndom

Barndom er en observerende norsk dokumentarfilm, der følger børn i Aurora Barnehage gennem et år – på barnets og legens præmisser. Her kan I se filmens trailer.
Film

Børn og leg

I denne film kan I opleve børn i vild tumleleg, på legepladsen og i andre legesituationer. I ser også, hvordan pædagogisk personale arbejder i forhold til børns leg.
Film

Værdien af leg

Legen har egenværdi og er grundlæggende for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. I denne norske film kan I se og høre om værdien af børns leg.
Cykelstopdans
© Cyklistforbundet/Marie Hald

Cykelleg

Cyklen er et muligt redskab, når I i dagtilbud skal arbejde med krop og bevægelse. I kan finde inspiration i disse cykellege fra Cyklistforbundet til at lege cykelsikkerhed og cykelglæde ind i børn helt ned til 2-års-alderen.

Viden og forskning

Bakspejlet - temahæfte legerig læring
© Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Legerig læring

Legen og den legende tilgang til læring danner i den styrkede pædagogiske læreplan udgangspunktet for de læringsprocesser, barnet indgår i. Dette inspirationsmateriale sætter fokus på forholdet mellem leg og læring.

Emneord