Leg og læring skal gå hånd i hånd

Delprojekt 2: - digitale redskaber skal understøtte en eksperimenterende tilgang, hvor barnet får udfoldet alle kompetencer.

Formål

Dreng i gul tshirt

I delprojekt 2 ”Leg og læring skal gå hånd i hånd” var det overordnede formål at belyse, hvorvidt digitale redskaber kunne understøtte en eksperimenterende, legende og lærende pædagogisk praksis, hvor barnet fik udfoldet alle sanser og kompetencer.

Herunder:

Herunder at søge viden om:

 • Hvilken betydning har brugen af digitale redskaber i dagtilbud for børns læring?
 • Hvordan og under hvilke omstændigheder kan digitale redskaber i dagtilbud bedst muligt understøtte børns trivsel, udvikling og læring?
 • Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte?
 • Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde?
 • Er der match mellem de digitale redskaber, som dagtilbuddene efterspørger, og dem, som markedet kan levere?

Konklusioner

I delprojektet er et særlig fokus rettet mod forholdet mellem leg og læring.

I den forbindelse konkluderes:

 • Børneperspektivet
  • Børn har lyst til at eksperimentere og udfordre sig selv i både uformelle og formelle fælleskaber. Det er en måde at skærpe nysgerrighed og sanseapparat på. De voksne skal give rum til og understøtte dette.
 • Pædagogiske positioner
  • Digitale teknologier skærper betydningen af at tænke i forskellige pædagogiske positioner. Der kan lokaliseres fire pædagogiske positioner som på forskellig vis udfordrer relationen mellem barn og voksen
 • Digitale redskaber i pædagogisk praksis
  • Digitale teknologier kan fastholde og genkalde oplevelser og læringsspor i en pædagogisk praksis. Især de fælles oplevelser og de fælles hukommelsesspor understøttes. Barnets nysgerrighed skærpes og forskellige sanser udfordres.
 • Digitale redskaber forbinder rum
  • Digitale teknologier kan understøtte den daglige kommunikation mellem børn, forældre og pædagoger – og mellem hjem og institution. På tværs af institutionelle rum sættes ord på hverdagens praksisser. Forholdet mellem tid, sted og rum udfordres.
 • Ledelsesperspektivet
  • Den ledelsesmæssige bevågenhed har særlig betydning i forbindelse med udbredelse af digitale redskaber i dagtilbud. Den daglige leder skal understøtte pædagogerne i processen med implementeringen samt sikre udvikling af organisatorisk kapacitet.
 • Udbud og valg af digitale ressourcer
  • Udbredelse af digitale ressourcer i dagtilbud er forbundet med store teknologiske udfordringer. Der er en kløft mellem udbud og efterspørgsel hvad angår

Læs hele delrapport 2 under relaterede filer

Relaterede filer

Delrapport 2 af forskningsprojektet "Digitale redskaber i dagtilbud"

Emneord