Legeaftaler og kammeratskaber i klassen

Det er ganske afgørende for trivsel, skoleglæde og motivation, at den enkelte elev føler sig som et ligeværdigt og accepteret medlem af klassens sociale fællesskab. Både lærere, pædagogisk personale og forældre bidrager til klassens og skolens sociale fællesskab ved at inspirere eleverne til at knytte relationer og venskaber både i og udenfor deres egen klasse

Forældre spiller ind på klassens sociale fællesskab

En sund og inkluderende lege- og kammeratskabskultur i klassen er ikke kun berigende for klassens trivsel og platform for læring, men er også afgørende for dit barns sociale kompetencer og evne til at indgå i sociale relationer. Når forældre inspirerer deres børn til at være gode kammerater, der anerkender og respekterer alle i klassen, skaber de derfor de bedste forudsætninger for både deres eget barns sociale evner og for klassens kultur som helhed

Træning af sociale kompetencer

At kunne lege og have det rart med sine jævnaldrende danner grundlaget for dit barns evne til at indgå i nære relationer til andre. Leg, samarbejde og aktivitet i løbet af skoledagen er i høj grad med til at træne dit barns sociale kompetencer, men som forælder kan du stimulere dit barns sociale udvikling yderligere. Det kan du eksempelvis gøre ved at opfordre til legeaftaler i hjemmet med andre børn fra klassen. På den måde skaber du nye rammer for dit barns kammeratskaber, som ikke kun virker spændende for børnene, men som også er med til at udvide deres horisont og nuancere deres sociale kompetencer i kraft af mødet med et andet hjem og en anden familie. En klassekultur, hvor legeaftaler blandt eleverne er en naturlig del af hverdagen, medvirker dermed til at støtte op om klassens trivsel som helhed. 

PostIt note med hente børn besked på engelsk

Legeaftaler i en travl hverdag

Det kan godt virke uoverskueligt at arrangere legeaftaler for sit barn midt i en travl hverdag. Særligt børn i de mindre klasser har behov for, at forældrene aftaler tidspunkt, afhentning og andet væsentligt, og måske virker tiden til leg knap, hvis der også skal handles ind og laves aftensmad. Dog kan en legeaftale holdes meget enkel og starte med en time eller to en eftermiddag, hvor børnene blot leger. Som regel har de ikke brug for forældrenes underholdning. Efterhånden som de bliver ældre og lærer de nye rammer at kende, kan de selv lave aftalerne med hinanden.

 

Inkluderende klassefællesskab

En god lege- og kammeratskabskultur i klassen indbefatter, at elever, der måske endnu ikke har knyttet venskaber eller relationer til andre, får en chance for at blive inddraget i klassens sociale fællesskab. 

Du vil måske opleve, at dit barn knytter tætte venskaber med bestemte kammerater eller i en periode er helt uadskillelig fra en særlig ’bedste ven’. Det tætte venskab er selvfølgelig glædeligt for dit barn, men kan være ensbetydende med stor sårbarhed, hvis kammeraten pludselig skal flytte eller får en anden ’bedste ven’. Samtidig kan venskabet måske være så tæt, at det udelukker andre fra klassen. Afhængigt af hvordan du oplever dit barns kammeratskaber, kan du opfordre dit barn til at vælge flere forskellige legekammerater.