Legegrupper forebygger mobning

Legegrupper kan være med til at skabe et godt sammenhold i klassen, så alle elever trives og er glade for at gå i skole.
Børn der leger sammen

Hvis dit barns klasse har et godt sammenhold, hvor alle børn helt naturligt er med, har det en yderst positiv effekt på børnenes selvværd, udvikling og trivsel generelt. Klassens kultur præger således børnene, og hvad de lærer. Derfor må det pædagogiske personale omkring klassen og klassens forældre hjælpe børnene med at gøre det sociale liv så godt, at alle i klassen har det godt.

En af vejene til at skabe et godt sammenhold er legegrupper. Legegrupperne er med til at styrke inklusion og forebygge mobning ved at skabe fællesskaber mellem børn, som ellers ikke ville have leget med hinanden.

Legegrupper erstatter selvfølgelig ikke de legeaftaler, som dit barn selv laver. Hvor formålet med legeaftaler er, at dit barn frivilligt udvikler sit venskab med de personer, barnet i forvejen har det godt med, sikrer legegrupperne, at dit barn også føler sammenhold med de øvrige elever i klassen.

Alle i klassen er med i legegrupperne, så børnene får mulighed for at lære alle i klassen nærmere at kende, møde hinandens familier og opleve hinandens hjem. Det giver dem en langt bedre forståelse for hinanden, og det bliver naturligt for dem at være sammen om at holde sammen. Frem for at være sammen om at udelukke nogen.

 

Fordi børnene måske ikke kender hinanden så godt i legegrupperne, kan der være behov for at du som forælder hjælper dem til at få gang i legen. På forældrefiduser.dk kan du finde inspiration og gode tips.

Du kan læse mere her: http://www.foraeldrefiduser.dk/legegrupper

 

Erfaringerne med legegrupper er gode, men ifølge mobbeforsker Helle Rabøl Hansen fra Danmarks Pædagogiske Universitet, kan de også have en bagside. Hvis alle skal kunne deltage, skal man passe på, at det ikke bliver for ambitiøst og dermed gøres til en uoverskuelig opgave for mange forældre.

Har I legegrupper i dit barns klasse, eller overvejer I at få det, kan I måske drage nytte af følgende råd og erfaringer:

  • Vær klar på, at målet er at forebygge mobning i klassen.
  • Gør jer ikke afhængige af, at alle klassens forældre melder sig som værtsfamilier til legegrupperne. Over tid vil flere familier måske få lyst til at deltage.
  • Hvis eleverne udtrykker behov for det, så forklar dem, at legegrupperne ikke handler om at blive bedste venner, men om at blive gode kammerater.
  • Støt op om ordningen, selvom dit barn måske synes, det er irriterende at invitere børn hjem, som de ikke trives så godt med. Det er netop de relationer, der skal blive bedre. Lad det ikke kun være barnets besøg, men tag del og hav eventuelt en aktivitet klar. Det kan for eksempel være et spil kort.
  • Vær ikke alt for ambitiøse omkring legegrupperne. To klassekammeratbesøg pr. familie om året er nok til, at hele klassen har været på besøg i familien i løbet af tre år.
  • Legegrupper kan tage mange former. ”Spis med dine venner”, lektie- og projektgrupper og klassekammeratbesøg er blot tre eksempler på ordninger, hvor børnene på skift inviterer en lille gruppe børn fra klassen med hjem.