Lektiehjælp - og faglig fordybelse

På denne side finder du Undervisningsministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om lektiehjælp og faglig fordybelse.
Lektier

Det er en vigtig del af en varieret skoledag, at eleverne får den nødvendige støtte til at arbejde med det faglige stof fra undervisningen. Samtidig skal alle elever have mulighed for at træne deres færdigheder og til at fordybe sig i det faglige stof. Dette skal lektiehjælp og faglig fordybelse være med til at give. 

I vejlednings- og inspirationsmaterialet kan du læse om:

  • Hvad lektiehjælp og faglig fordybelse er
  • Hvad der kendetegner det gode arbejde med lektiehjælp og faglig fordybelse
  • Lovgivningen og rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse
  • Eksempler fra kommuner og skoler, som har erfaringer med arbejdet
  • Aktuel viden og forskning inden for området.

Læs mere

Faglig fordybelse

Hvad er lektiehjælp og faglig fordybelse?

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af den længere og mere varierede skoledag. Skoledagen rummer både undervisning i fagene og understøttende undervisning. Lektiehjælp og faglig fordybelse kan indgå i begge dele. Det skaber muligheder for at nytænke og variere undervisningen, så den i endnu højere grad afspejler den enkelte elevs behov og forudsætninger. Dette skal bidrage til, at elevernes læring styrkes.

Eksempler på praksis

Elever arbejder i det faglige værksted
© Styrelsen for Undervisning og kvalitet / Sven Jeppesen

Toftegårdsskolen: Lektiehjælp og faglig fordybelse på tværs af årgange

Toftegårdsskolen tilbyder lektiehjælp og faglige fordybelsesværksteder på tværs af skolens klasser på 3.-6. årgang. De tværgående aktiviteter er en stor succes og har skabt øget trivsel for skolens elever. Medbestemmelse og det at kunne hjælpe andre er grundsten i den positive udvikling.
Hvidovre Kommune
© Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune: Talenthold skaber faglig udvikling og trivsel

Hvidovre Kommune samarbejder med Københavns Universitet og forskellige kunstnergrupper om talenthold for elever på tværs af ni af kommunens skoler. Det giver eleverne mulighed for udfordringer og faglig fordybelse, og øger deres trivsel. Projektet lægger vægt på, at talent kan være kendetegnet af andet og mere end begavelse og karakterer.

Hvad siger forskningen?

Forskning

Forskning om lektier

Centrale publikationer og rapporter om lektier. Læs under de enkelte publikationer.

Del af pakke

Relaterede filer

Pjecen/vejledningen om lektiehjælp indeholder en uddybende beskrivelse af lovgrundlaget og giver eksempler på forskellige pædagogiske indsatser og organisatoriske løsninger.

Relaterede links

Undervisningen skal varieres, så den tager hensyn til de enkelte elevers behov og forudsætninger. Elevernes motivation, trivsel og faglige udbytte skal styrkes – også når der kræves særlig støtte.

Emneord