Lineær regression, B-niveau

Materialet lægger op til at eleverne arbejder selvstændigt med datasæt og derigennem får indblik i den statistiske metode og begreberne knyttet dertil.

De to statistikere Anders Rønn-Nielsen, Copenhagen Business School, og Bo Markussen, Københavns Universitet, har udarbejdet materialet om lineær regression, som kan anvendes i undervisningen i emnet, som det er beskrevet i læreplanen til matematik på B-niveau.   

Bemærk, at datafilerne (Galton.txt og Mazda.txt) er indlejret i pdf-filen.

Materialet følger op på de indsatser indenfor statistik, som de tre statistiknotater udarbejdet i forbindelse med reformen, peger på.

 

Videovejledninger

Som tillæg til materialet er der udarbejdet videovejledninger (TI-Nspire og Geogebra) til alle øvelser og eksperimenter i materialet: Se vejledningerne på YouTube

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord