Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.

Her finder du forskellige tilgange til at anvende it i musikundervisningen. Hvert område indeholder en række links og/eller apps. 

  • Musikformidling online. Find gratis steder på internettet, hvor eleverne kan arbejde med musikalske læreprocesser.
  • Mobiltelefonen. Flere og flere elever har smartphones, hvilket gør det muligt at anvende apps i undervisningen. Find inspiration og forslag til konkrete apps.
  • Interaktive tavler. De fleste musiklokaler har en eller anden form for interaktiv tavle, men hvordan anvendes den i musikundervisningen? Find links, som bryder med den traditionelle tavleundervisning.
  • Digitale opslagsværker. Hurtig viden om musik på nettet.

 

It i musikundervisningen

computer_C859252.jpg

Musikformidling online

Find en række steder på nettet, hvor du gratis kan anvende forskellige ressourcer i din musikundervisning.
Mobiltelefon

Mobilen som elevinstrument

Her finder du forslag til små apps, som eleverne kan installere på deres telefoner og anvende i undervisningen. Alle forslag er gratis.
Interaktiv_c5616961.jpg

Interaktive tavler

Interaktive tavler ses efterhånden ofte i musiklokalet, men hvad skal vi med dem? På denne side kan du finde forslag til konkret anvendelse og finde svar på hyppigt stillede spørgsmål. Siden er kun tænkt som inspiration, for mulighederne er utallige - når lige man kommer i gang.
Opslagsværker

Digitale opslagsværker til musik

Her kan du finde digitale opslagsværker af musikteoretisk karakter, som ind imellem kan være nyttige som baggrundsviden.