Links og Apps

I arbejdet med de forskellige geografiske områder, er der mange gode links og apps at hente på nettet. I dette modul vil der løbende blive indsamlet links og apps, der med en kort beskrivelse viser, hvor de er gode at bruge i geografiundervisningen.

Geografiske emner og områder

De fleste geografiske emner kan kategoriseres inden for en af de fire områder: 

Geologi

Danske landskaber

Demografi 

Vejr og klima

- disse fire områder er overskrifterne på de nedenstående samlinger af links og apps

Geologi

En sten med en historie
© Laust Wium Olesen

Geologi drejer sig om Jordens dannelse og hvordan undergrunden er sat sammen og påvirker landenes placering og udseende. Teorien om pladetektonik spiller en stor rolle for forståelse af geologien. 

LINKS:

Danmarks geologi

Om digitalt kort over Danmarks geologi

Geolex - Danmarks geologi og geologi i Danmark

Jord i hovedet - hjemmeside om Danmarks geologiske historie

Geologi på verdensplan

På denne side er der mange oplysninger at hente om Jordskælv og vulkaner

Pladetektonik

Animation af pladebevægelser og andre pladetektoniske processer

APPS:

EarthViewer 

Med EarthViewer kan eleverne bl.a. arbejde med  hvordan jordens “plader” bevæger sig i forhold til hinanden. 

Geo Treat

En fælles nordiske app, der giver mulighed for at finde geologiske seværdigherder i de nordiske lande

Danske landskaber

Arbejdet med danske landskaber drejer sig først og fremmest om, hvordan isen under især sidste istid har været med til at forme det danske landskab. 

LINKS:

Istiden

Dette nummer af Geoviden har sat fokus på Danmarks udvikling de sidste 150.000 år

Animation af hvordan nordøstisen, den gammelbaltiske og den ungbaltiske is bredte sig over Danmark under sidste istid

Animation (brug internet explorer) med en lille mammut, der fortæller hvordan isen kom til Danmark og bragte materiale med sig, som man i dag kan finde ude i naturen.

APPS:

Digitale tråde over landskabet

Med denne app kan man på selve fundsstederne besøge såvel oldtiden som nutiden digitalt. Digitale tråde er produceret og udviklet af Museum Midtjylland og viser digitale lag lagt oven på billeder af virkeligheden.

Fortællinger fra Fortiden (kan downloades i App Store)

Gennem animerede fortællinger, fotos og tekst kan lære om "Danmarks oldtid i Landskabet"

Demografi

Befolkningspyramide

Demografi er en fællesbetegnelseet for et områdes befolkningsforhold, dets størrelse, sammensætning og udvikling, og hvad der indvirker på det.

LINKS:

Danske byer

Står du over for at skulle introducere danske byer, er der flere gode ideer, der er lige til at printe ud på denne side: Danske byer

APPS:

Global Demographics

Med denne app får du letforståelige demografiske oplysninger fra 75 LANDE

World atlas

Klik på et flag for et land og få en mængde oplysninger om befolkningen

Vejr og klima

wetter1200_0.jpg
© Colourbox

Vejr og klima drejer sig om luftens temperatur, tryk, fugtighed, vind o. lign, forskellige steder på Jorden, mens klima er det gennnemsnitlige vejr over en periode på 30 år. 

LINKS:

Vejr og klima på filmklip

Se DRs klip om Vejr og klima på SkoleDR (kræver at man er logget på med Uni-login)

Vejrskolen

På illustrativ vis gennemgår Jesper Theilgaard solens skiftende indstråling og årets skiftende vejr. Elever kan alene eller sammen få gennemgået vejret og sidenhen vende tilbage til siden.

Orkanskolen

Selv om de færreste elever kan huske orkanen 3. december 1999 er den grundige gennemgang af vejrets udvikling den dag med til at give en god forståelse af et lavtryksopbygning og dets konsekvenser.

Klimaændringer

Læs om fortidens og fremtidens klima på DMIs side om klima

Der er flere temaer at hente om klimaændringer på denne side

Læs om Solens betydning for klimaændringerne

Vand

På hjemmesiden for Vandets vej kan man gennem ord og billeder blive introduceret til vandets kredsløb hele vejen fra grundvandet, gennem vandværket og ud til forbrugerne, videre gennem kloakker til renseanlæg og tilbage til naturen. 

En mere tilbundsgående gennemgang af Vandets kredsløb.

Hydrotermfigurer

Hvordan aflæser man en hydrotermfigur? Hvorfor er de forskellige forskellige steder på Jorden? Hvordan laver man en hydrotermfigur. Se det på denne side.

Meteorologisk leksikon

Dmi har skabt et digitalt leksikon om begreber 0g fænomer, der har med vejr og vind at gøre.

Vejrkort

Følg vejret over en tidsperiode på 48 timer. 

APPS:

KMD Klima

Her kan man få adgang til en række værktøjer, der viser, hvordan man beregne og nedsætte sit CO2forbrug

 Byvejr

Her kan du finde oplysninger om det aktuelle vejr over hele kloden

Emneord