Lodret fald med luftmodstand løst ved hjælp af regneark

De fleste elever har et fra folkeskolen et godt kendskab til regneark, her eksemplificeret med Excel. Disse digitale kompetencer kan man med fordel trække på og udbygge i fysikundervisningen til at undersøge problemstillinger, der kræver numerisk løsning.
Luftmodstand

Hastighedsfunktion v(t) for lodret fald med luftmodstand.

At bygge videre på elevernes digitale kompetencer ved at bruge regneark har flere fordele. For det første opbygger eleverne ved hjælp af regnearket en intuitiv fornemmelse af fx bevægelsesligningerne fra mekanik ved i bogstavelig forstand at gå skridtvis frem. For det andet kan de behandle mere realistiske problemer, som er besværlige eller umulige at løse analytisk. For det tredje er det let at få regnearket til at producere grafer over fx sted- eller hastighedsfunktioner, hvis der er tale om kinematik, så eleverne får en visuel forståelse. Det er endvidere nemt at variere på de indgående parametre og se hvad der sker. Endelig er det lettere for eleverne at gøre problemet, der skal løses til deres eget, når de selv opbygger regnearket enten fra bunden eller med udgangspunkt i en løst skitseret skabelon.

I dokumentet "Lodret fald med luftmodstand løst ved hjælp af regneark" af Michael Brix Pedersen kan man læse nærmere.

Der er også et eksempel-Excelark til numerisk løsning af det lodrette fald med luftmodstand.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

En nøjere beskrivelse af hvordan man kan lave numerisk løsning i Excel af bevægelsesligningen for lodret fald med luftmodstand. Ideer til videre forløb.
Excel-fil med numerisk løsning af lodret fald med luftmodstand.

Relaterede links

Eulers metode, fra Wikipedia.
Runge-Kutta-metoder til numerisk løsning af differentialligninger. Fra Wikipedia.

Emneord