LOMA-projektet

LOMA – Lokal Mad, er en innovativ og bæredygtig model for at integrere mad og måltider i undervisningen på tværs af fag i folkeskolen.

På Nymarkskolen i Svendborg, hvor LOMA-projektet blev udviklet og afprøvet fra 2011-2013, bekræfter skoleleder Birgit Villebro, at indførelse af LOMA har givet gode resultater. "Flere elever spiser nu frokost og færre går til supermarkedet efter slik og kage. Lærerne melder tilbage om bedre koncentration og læring i timerne efter frokost," siger Birgit Villebro

De gode resultater betyder, at Nordea-Fonden har givet midler til udbredelse af projektet, som bliver gennemført på skoler i Ålborg, Herning, Svendborg og Ishøj i perioden 2015-2017

I projektet deltager eleverne i at planlægge, tilberede og servere mad til resten af skolen. Arbejdet med mad, måltider, teknikker og råvarer er en del af undervisningen i forskellige fag, hvor der anvendes nye undervisningsformer i et tæt samarbejde med lokale fødevareproducenter.  Fagene kan være matematik, dansk, it og medier, idræt, billedkunst, madkundskab, naturteknologi. LOMA understøtter folkeskolereformen med undervisningsformer, der kombinerer teori og praktik. LOMA tænkningen understøtter også målet om åben skole ved at etablere undervisningsmæssige links mellem skole, lokale producenter af råvarer til skolens køkken og lokalsamfundet. Sidst men ikke mindst giver skolemaden næring til en længere og mere varieret skoledag. 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem UC Lillebælt og følgende skoler: Filstedvejens skole i Aalborg Kommune, Tjørring Skole i Herning Kommune,  Strandgårdskolen i Ishøj Kommune, Tved skole, Ørkild skolen og Nymarkskolen i Svendborg Kommune.

I skoleåret 2016-2017 gennemføres pilotprojekter med LOMA undervisning, hvor lærere, pædagoger og køkkenpersonale arbejder sammen med eleverne omkring konkrete aktiviteter i forhold til fælles mål.

I april 2016 afholdes midtvejsseminar, hvor deltagerne udveksler erfaringer.

Projektleder: Dorte Ruge, Adjunkt, Phd, Center for anvendt skoleforskning, Program for Mad, Krop og Læring. I projektgruppen arbejder endvidere lærer og LOMA-koordinator på Nymarkskolen, Rikke Vingaard Thrane, samt konsulent Kirsten Larsen fra Forskning og Udvikling, UCL.

Se mere på projektets hjemmeside: www.lomaskole.dk

Relaterede links

Projektet hedder ”LOMA - Lokal Mad - en innovativ og bæredygtig model for læring og næring til danske skoleelever”. Det vil i løbet af de næste to år blive gennemført på skoler i Aalborg, Herning, Svendborg og Ishøj. Projektet gennemføres med støtte fra Nordea-fonden.