Måling og styring. Sensorer og Arduino

Dokumentet beskriver hvordan man kan arbejde med områderne sensorer og styring. Eleverne konstruerer et simpelt måleapparat, for eksempel et elektrisk termometer. Ingredienserne kan være en emperaturfølsom resistor i en spændingsdeler.

Materialet er leveret af fagkonsulenten for faget.
Udarbejdet af Karsten Refsgaard og Ole Sørensen

Læreplan og vejledning   

Elektriske kredsløb med elektriske sensorer er angivet som kernestofområder under fysik stx. 

De to eksempler til undervisningen er udarbejdet som eksempelmateriale til vejledningen for faget.

Vejledning Fysik A – stx 2018 (pdf)

Vejledning Fysik B – stx 2018 (pdf)

Vejledning Fysik C – stx 2018 (pdf)

 

Om materialet      

Sensorerne kan betragtes som en "black box", eller man kan se på sensorens fysik: Hvordan virker en temperaturfølsom resistor, en transistor, en trykmåler etc. Styring illustreres ved hjælp af Arduino.

Eleverne konstruerer en alarm, hvor en rød lampe lyser, hvis temperaturen bliver for høj. Ingredienserne er det elektriske termometer samt en lysdiode.

Vi vil præsentere et lille udvalg af de mange billige sensorer, der findes til Arduinoen, bl.a. afstandsmåler og bevægelsesføler, som kan anvendes i forløb, hvor elevernes innovative evner udfordres. Hvad skal til for at kunne gå fra laboratoriemodellen til et færdigt produkt? 

  

Supplerende materiale

Se desuden workshopoplæg fra FIP -kursus i foråret 2018 om elektriske målinger 
Hent oplæg

 

 

Emneord