Målrettet indsats i skriftlig samfundsfag

Giv eleverne en rettet opgave tilbage og lad dem udfylde skemaet "Følgende 6 ting husker jeg i mine næste samfundsfaglige opgave". Så får de fokus på både succeser og udviklingsområder. Desuden giver teknikken de svage elever mulighed for at fokusere på enkelte ting. Skemaet bruges fremadrettet i de kommende stile.
339_.jpg

Skriftlig samfundsfag - Med skemaet opnår man flere ting:

Eleverne læser de rettelser man har foretaget

Eleverne prioriterer deres indsatsområder

Eleverne oplever (formentlig), at de bliver dygtigere

Læreren får den nødvendige viden til at lave undervisningsdifferentiering

Det er let at give en konstruktiv respons på elevernes stilarbejde

Det er let, som lærer at se, om eleverne har arbejdet med deres indsatsområder

Relaterede filer

Skema, hvor eleven kan kommentere egne samfundsfagsaflevering