Mødet mellem sorte og hvide

Af Ane Edelvold Berg. Forløbet hedder "Mødet mellem sorte og hvide" og handler udover trekantshandel også om imperialisme. Det er et forløb, som primært har til hensigt at træne elevernes kompetence i at formulere historiske problemstillinger samt diskutere dikotomien "os og dem” ved at perspektivere sorte og hvides syn på hinanden og sig selv frem til i dag.
hvide og sorte.jpg

Bagvedliggende undre spørgsmål for forløbet:
- Hvorfor opstår slavehandlen fra Afrika?
- Hvad ændrede sig siden slavehandlen blev ophævet?
- Hvilke konsekvenser har slavehandel og imperialisme haft for forholdet mellem sorte og hvide frem til nutiden?

De ovenstående problemstillinger er bagvedliggende og rettesnor for forløbet. Eleverne skal imidlertid i forløbet trænes i selv at formulere historisk relevante problemstillinger.

Faglige kompetencemål:

– At kunne redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling. (Trekantshandel, kolonisering og imperialisme)

– At kunne formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid. (Introducere synopsis arbejdsformen)

– At kunne analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne. (Betydningen af råstoffer og bytteforhold)

– At kunne bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien (Analyse af afrikanske kulturprodukter med referencer til slaver og imperialisme)

– At kunne reflektere over konsekvenserne af slavehandel og imperialisme frem til nutiden (Diskussion af skabte dikotomier og særligt mødet mellem sorte og hvide)

Kernestof:

– Kolonisering

– Imperialisme

– (Afkolonisering)

– (Det globale samfund: Nye grænser og konflikter)

Se forløbet overfor.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png