M2 - poprock-arrangement: "Musikteori - på video" ... en ny arrangements-bog

"Musikteori - på video" er skrevet af Anders Aare og handler om poprockarrangement og baggrundsteorien

Musikteori - på video er en serie af instruktionsvideoer organiseret som en iBog.

Her integreres bogens tekst og billeder med nodeprogrammets lyd og interaktivitet. Et kapitel om basisteori giver et trin-for-trin overblik over tonesystemet og teorien bag opbygningen af skalaer, intervaller og akkorder. Videoerne kan anvendes til indlæring, repetition og som opslagsbog i forbindelse med analyser eller arrangementsarbejde.

Som redskaber til musikfaglig analyse giver et kapitel om analyseteori detaljerede gennemgange af 5 centrale discipliner, nemlig akkordlæsning, funktionsharmonisk analyse, harmonisering, melodisk analyse samt nodetransskription. Alle faglige metoder efterprøves på illustrative eksempler fra sangbogslitteraturen, og de anvendte nodefiler kan hentes hjem på elevernes og musiklokalets computer.

I kapitlet om poprock-arrangement får man dels gennemgået stilens væsentligste arrangementsprincipper, men får samtidig skridt for skridt demonstreret deres anvendelse gennem opbygningen af et arrangement. En stiltypisk eksempelmelodi, som er komponeret til formålet, gør det muligt at sammenligne på tværs af stemmer og satsteknikker. Alt opleves både visuelt og auditivt, idet man følger med i processen på skærmen og lytter med på alle løsningsforslag undervejs. Hvert kapitel afsluttes af et par studieproducerede indspilninger af den gennemgående melodi arrangeret for et større poprock-ensemble.

Videoerne er selvinstruerende og kan tilegnes som lektie eller som repetition efter behov. Med støtte i videoerne og iBogens tekst kan eleverne løse opgaver hjemme eller på klassen. På et gennemsnitligt musikhold vil der være forskel på, hvor hurtigt eleverne er i stand til at tage de forskellige teoretiske emner og arrangementsdiscipliner til sig, men hvis de er online med videoserien kan de arbejde i forskellige tempi, og læreren er aflastet fra en del af formidlingsarbejdet til fordel for øget individuel hjælp og opmærksomhed.

 

Under de forskellige afsnit er der mulighed for at hente diverse typer oversigter, som er gode at have ved hånden samt eksemplariske nodefiler til formidling og øvelser.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler

Relaterede links

Her er et link til ebogen "Musikteori - på video"