M2 - "Satser på sange" - Vokalarrangement

Bogen "Satser på sange" præsenter den nye disciplin indenfor de skriftlige opgaver. Opgaven er at arrangere en sang for mindst 3-stemmigt kor.

Hvordan får man eleverne til at synge?

Man synger med dem ved enhver lejlighed, lige fra dag ét i 1g: énstemmige sange, flerstemmige sange, teori- og hørelærestof som f.eks. skalaer og 3- og 4-klange, desuden temaer og motiver fra den musik, man hører osv. osv.

 

Gider eleverne synge klassisk?

Ja, det gider de godt, hvis de får nogle gode erfaringer med at synge klassisk. I den forbindelse er det selvfølgelig vigtigt at vælge nogle sange, som udfordrer eleverne, men som ikke er for svære. Det er iøvrigt vigtigt at synge a cappella og arbejde med at frasere musikken hele tiden, så det ikke bliver taktfast musik, som hvis der var et trommesæt under, men derimod klassisk musik på klassisk musiks præmisser.

 

Kan man lave vokalarrangement på rytmiske sange?

Man kan lave vokalarrangement på forskellige genrer, bare det handler om sange, der er egnet til fællessang. Det er altså ikke et spørgsmål om klassisk eller rytmisk, men om sangbarhed. Og de stemmer, man tilføjer melodien skal være sangbare, ikke f.eks. groove-efterlignende, men i en eller anden grad melodiske.

 

Kan man lave vokalarrangement på en sang med jazzharmonik?

I og med at vokalarrangement som udgangspunkt er tænkt for SAB, er der en grænse for hvor mangetonige akkorder, man kan realisere i satsen. Vokalarrangement arbejder derfor primært med 3- og 4-klange. Men man har mulighed for at benytte sig af såkaldt fristemmighed - dvs. at man deler en stemme i en kort passage  -  så man kan dække en tone ekstra eller to.

 

Er vokalarrangement en konstrueret disciplin, eller findes den ude i verden?

SAB-satser er meget brugt, ikke mindst i amatørkor med et begrænset antal herrer. Her er den form for vokalarrangement, som er beskrevet i Satser på sange, meget anvendelig og iøvrigt meget mere udfordrende end de utallige homofone SAB-satser, som nærmest er en reduceret udgave af en 4-st. koral.

Kan et musikhold i gymnasiet selv synge et vokalarrangement?

Ja, det kan de bestemt godt, hvis de er blevet vænnet til at synge lige fra starten af A- niveauforløbet. Det er en stor fordel ved disciplinen, at eleverne altid kan synge satsen selv på stedet med klaver- eller anden instrumentalstøtte, så de kan høre hvad de selv skriver på en helt anden måde, end hvis de hører det gennem nodeskrivningsprogrammet.

 

Er vokalarrangement kreativt?

 Ja. Der er selvfølgelig et håndværk, der skal læres. Men med til håndværket hører, at eleverne lærer at tage bestik af en melodis karakteristika og få musikalske idéer til deres arrangement. Også en melodis tekst kan være med til at bestemme de musikalske idéer, der arbejdes med.

Bogen er skrevet af Merete Wendler og Niels Bundgaard. 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Af Merete Wendler og Niels Bundgaard Beskrivelse: · Melodianalyse og sammenhængen mellem tekst, melodi og harmonik · Elementær musikteori: noder, rytmer, akkorder mm. · Harmonisering: fra enkle faste vendinger til avanceret harmonik · Satsteknikker til flerstemmighed · De mange forhold, som arrangøren skal tage stilling til · Et antal satser til analyse og inspiration
Supplerende materiale mm til download.