Matematik i Geo-fagene

Præsentation fra udviklingsprojekt af materialer til underviserne i NgB, ng C, nv og nf, som giver eksempler på og lægger op til god og naturlig inddragelse af matematik i undervisningen.

Projektets formål

Formålet med dette udviklingsprojekt er at udarbejde materialer til underviserne i NgB, ng C, nv og nf, som giver eksempler på og lægger op til god og naturlig inddragelse af matematik i undervisningen.

Materialet vil eksemplificere og give redskaber til matematik i forbindelse med det empiriske arbejde og i forskellige forløbssammenhænge.

Det vil blandt andet dreje sig om matematiske redskaber som regression, korrelation, rumlig fordeling, signifikans, best-fit lines, middelværdier, median, frekvens, standardafvigelser, skalering og chi-i-anden test.

Det er ønsket at det udviklede materiale vil gøre det mere tydeligt for underviserne, hvor de matematiske redskaber kan give et emne større dybde og forståelse. En samtidig inddragelse af CAS-værktøjer vil gøre arbejdet med dataopsamling lettere.

Anvendelse af matematik i fagene med inddragelse af CAS-værktøjer vil betyde, at eleverne bliver klædt bedre på til deres videre karriereforløb.

Medvirkende

Hanne Pedersensen-Ebbe, Køge Gymnasium og HF, hanne.pedersen-ebbe@kggym.dk

Henriette Anbro, Køge Gymnasium og HF, henriette.anbro@kggym.dk

Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, Birgitjustesen@gmail.com

Marianne G. Kragh, Nørresundby Gymnasium og HF, mkr@nghf.dk

Jette Juel, Køge Gymnasium og HF, jette.juel@kggym.dk

De medvirkende har alle udviklet materialer. Birgit Sandermann Justesen fungeret som administrator og tovholder. Tovholderfunktionen vil fortsætte lidt endnu, idet der er flere materialer på vej.

Gennemførte aktiviteter: møder, materialer, vejledninger

Møder, arbejdsgang

Der har indtil videre været afholdt to længerevarende idégenererings-og planlægningsmøde. På første møde blev der med baggrund i erfaringer fra inddragelse af matematik i geofagene diskuteret. Derudover er der afholdt en række arbejdsmøder.

De udviklede eksempler på opgaver, hvor matematik understøtter et geofagligt emne vil i løbet januar 2018 blive lagt på FoU under EMU og eksempler vil desuden blive bragt i GeoNyt ultimo januar/primo februar 2018. Der vil desuden blive sørget for at der på naturgeografis EMU-side reklameres for materialerne

Udbudte kurser og evt. udviklede materialer

Der planlægges en workshop i løbet af efteråret 2018, hvor opgaveforslagene fremlægges og der bliver tid til didaktiske overvejelser. workshoppen placeres eventuelt i sammenhæng med den faglige forenings årlige generalforsamling.

Arrangementet vil blive annonceret i GeoNyt, via Geografilærerforeningens nyhedsmail samt i Emu’ens efteruddannelseskatalog.

Evaluering af projektet i forhold til formålet, forslag til opfølgninger

Det er vort håb, at de udviklede materialer vil virke inspirerende og få flere til i højere grad at bruge matematikken i geofagene. Materialet lægger op til samarbejde med matematik og fysik.

På arbejdsgruppens vegne - 31. december 2017

Birgit Sandermann Justesen

Opgaver

Bemærk de tre detaljerede opgaver under relaterede filer. Der er svar med instruktioner og udregninger til alle tre samme sted..

Matematik i geofagene
© Geografilærerforeningen

Eksempel på materialets instruktioner

Kemi i geofagene

Læs rapporten under relaterede filer og afvent tålmodigt det spændende materiale.

Tilsvarende projekt med kemi i geofagene er på vej.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Opgave om forholdet mellem vanddybde og bølgehastighed.
Opgave om opmålinger af åen til beregning af dens vandføring på forskellige lokaliteter
Svar til ovenstående
Opgave om vands fordampning af sol og vind og hvordan det kan relateres til tørken i Californien
Svar til ovenstående
Kemi i geofagene, rapport.