Matematik med Geodatastyrelsen

Her finder du en række idéer til, hvordan du i matematik kan gøre brug af Geodatastyrelsens kortviser og de frie data.
Fra gst.dk/skole
© Geodatastyrelsen

Grunddata bruges overalt i den offentlige sektor og er en vigtig forudsætning for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt og effektivt. Samtidig er grunddata en kilde til innovation, vækst og nye arbejdspladser i den private sektor.

Med grunddataprogrammet, som er et  led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, offentliggøres Landkortdata, Matrikelkort og Danmarks Højdemodel til både kommercielle og ikke-kommercielle formål.

Til skolebrug

Det åbner op for, at de data kan inddrages i skolens fag, såsom bl.a. geografi, samfundsfag og matematik.

Til dette formål har geodatastyrelsen derfor lavet en kortviser, som gør brug af de enorme mængder data, som er indeholdt i fx lokalplaner, postdistrikter, retskredse, sognegrænser, plansystem, oversigt over fortidsminder, havstigningsmodel, ortfoto, FOT-kort, skyggekort og meget mere.

Nedenfor finder du idéer til at inddrage kortviseren og de frie data i matematik i grundskolen.

Faglig inspiration (2)

Lav ny lokalplan for nærområdet

Geodatastyrelsen - Lokalplan og areal
© Geodatastyrelsen
I denne aktivitet skal eleverne forestille sig, at de arbejder for en kommune, og de skal hjælpe politikerne, som vil udvide området, med at lave en ny plan for lokalområdet, som tilfredsstiller politikernes krav.

Vejviser i Minecraft

Minecraft
© Troels Gannerup Christensen
En sjov kommunikationsøvelse til elever i sidste del af indskolingen. Via Geodatastyrelsens kortviser og de frie data til Minecraft viser eleverne hinanden vej/måler op. Find videovejledning til, hvordan lokalområdet via Geodatastyrelsens 'frie data i Minecraft' kan hentes ned til Minecraft.

Produceret i samarbejde med

Miljø- og Fødevareministeriet