Materiale fra udviklingsgrupperne i samfundsfag

Undervisningsministeriet giver hvert år mulighed for at en gruppe interesserede lærere kan arbejde med udvikling inden for særlige "indsatsområder". Links til resultatet af disse indsatsarbejder findes her

Materialet fra udviklingsgrupperne

COLOURBOX5482951 - ikt.JPG

IT og skriftlighed i samfundsfag

Kan elevernes skriftlighed styrkes gennem IT-integreret undervisning. It-integreret undervisning rummer potentialet for en styrkelse af både ny og gammel skriftlighed. Se nærmere hvordan!
solenergi

Samfundsfag og naturvidenskab - undervisning

Modulet tilbyder interesserede gymnasielærere i naturvidenskab og samfundsfag inspiration til fællesfaglige undervisningsforløb omkring skæringspunkter mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskaben.
haitistatistik.jpg
© Laust Wium Olesen, fra diverse kilder

Samfundsfag og matematik

Her finder du vejledninger til, hvordan matematik kan indgå i samfundsfag.
cl
© Jørgen Lassen

Skriftlighed i samfundsfag CSCL, Portfolio mm.

Vi arbejder med mange forskellige former for skriftlighed i samfundsfag. Materialet på denne side er inddelt i emnerne: Computer supported collaborative learning (CSCL), model over samfundsfaglig skrivning, opgaver, portfolio og projektarbejde
COLOURBOX2394440 innovation.jpg

Innovation i samfundsfag

Dette modul drejer sig om Innovation i samfundsfag. Materialet er for størstedelen udarbejdet af en gruppe lærere i samfundsfag i forbindelse med et udviklingsprojekt. Herudover har fagkonsulenten bidraget med materiale.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png