Materiale til kurset i moderne fysik

Dette modul indeholder materiale til efteruddannelseskurset i moderne fysik (GPS, neutroner, røntgen og solceller, brændselsceller og batterier.

Kursus i moderne fysik

Materialet er inddelt efter emnerne herunder. Det relevante materiale findes i hver af de tilknyttede zip-filer (se højre spalte):

  • GPS
  • Neutroner
  • Røntgen
  • Solceller, brændselsceller og batterier

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png