Planlægningsværktøj til helhedsorienteret undervisning

Materialet ”Den røde tråd” består af en vejledning, teambrikker og en orienteringstavle. Det er udarbejdet til at understøtte lærerteams på erhvervsskolerne i deres planlægning af den helhedsorienterede undervisning. Hent materialet her.

Mange lærerteams oplever et behov for bedre overblik i planlægningen af den helhedsorienterede undervisning. For at imødekomme denne udfordring har FastholdelsesTaskforce udviklet materialet "Den røde tråd", der ved hjælp af en vejledning, teambrikker og en orienteringstavle forsøger at danne en solid grobund for planlægningen af det helhedsorienterede forløb.   

Formålet er at udvikle en rød tråd i undervisningen via samarbejde i lærerteams, hvor materialet skal medvirke til at skabe kobling mellem hvert fag og det fælles samt mellem teamrummet og undervisningsrummet.

Materialet Den Røde Tråd

Hent materialerne her 

Vejledning til "Den røde tråd"

Brikker til udklip

Orienteringstavle til udprint (pdf)

Læs mere om værktøjet eller bestil det gratis her.  

 

 

Erfaringer fra praksis 

Syddansk Erhvervsskole, der har arbejdet med Helhedsorienteret undervisning, fortæller i nedenstående film om deres anvendelse af værktøjet.

Filmen er udarbejdet af Lars Thrane, pædagogisk konsulent og kokkefaglærer, og Lars Bo Smith fra Produktionsskolen Datariet. Elev på Datariet, Asger Rosengaard Lund, har stået for lyd, film og klipning.

  

Mere om helhedsorienteret undervisning

Læs mere i evalueriengsrapporten Evaluering af Helhedsorienteret undervisning (Rambøll 2017). 

Evalueringsrapporten viser, at Helhedsorienteret undervisning styrker fastholdelsen af elever på grundforløbet signifikant positivt.

Materialet er udarbejdet af FastholdelsesTaskforce. 
Læs mere på fahot.dk.

Relaterede moduler