Maxiflet - snorefletning i bevægelse

Bevægelse i undervisningen - snorefletning, hvor eleverne samarbejder om at flette snore. Udover den valgte fletteteknik, stilles der krav til elevernes samarbejde.

"Ind imellem må det vi gør godt være for sjov og uden et produkt, der venter forude. Bare alle er klar over, hvad det faktisk er vi leger/gør. Og det er de fleste. Har haft mere end en elev, der højt sagde " over, under, over, under" bare for at være sikker på at gøre det rigtige. Mentalt har mange måttet holde tungen lige i munden."

Forløbet er venligst udlånt af Kirsten Brandt Olesen, Ikast.

De store flettebevægelser
© Kirsten Brandt Olesen

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

  • Eleverne kan bruge en fletteteknik til sammen at flette en snor.

Undervisningsaktivitet

Eleverne samarbejder om at flette en snor. De kan tage udgangspunkt i en snor, de har prøvet at flette i lille målestok. Der kan vælges alt fra simlpe fletteteknikker med tre flettesnore til mere avancerede fletteteknikker.

Udover selve flettearbejdet, er aktiviteten i høj grad også en samarbejdsøvelse.

Aktiviteten vil kunne afvikles på en dobbeltlektion. 

Hvad gør læreren?

Sørger for flettemateriale og flettevejledninger.

Skaffer materiale: Knyttegarn. Snorene er klippet i 6-7 meters længde, målt dobbelt.

Hvad gør eleverne?

Samarbejder i grupper. Den valgte fletteteknik afgør gruppens str.

Har en løkke i hånden, som ikke så let smutter fra dem. Og så går/hopper man over-under-over osv.

Andre bevægelser med snorene: Har man en løkke i hånden, så kan man faktisk væve ved, at hver enkelt holder fast med begge hænder. Derefter holder de skiftevis venstre og højre hånd øverst. Den, der er skytte, går igennem de andres løkker.

Eleverne kan flette snore i andre materialer, f.eks. opklippet singlejersey, båndgarn,…

Eleverne kan vælge mere avancerede flettemønstre. 

Maxiflet - snorefletning i bevægelse
© Kirsten Brandt Olesen

Tegn på læring

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan bruge en fletteteknik til sammen at flette en snor.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven deltager i flettearbejdet.

Niveau 2: Eleven bidrager til flettearbejdet.

Niveau 3: Eleven viser overblik over flettearbejdet gennem sit engagement.

Evaluering

Resultatet afspejler virkelig, hvem der strammer til undervejs og hvem der har slappe snore. Derudover bliver fletningen mere åben, når vi står tæt og det går stærkt. 

Til slut kan man lade eleverne sætte ord på deres fletteoplevelse.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - forarbejdning (obligatorisk)
Teknikker (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan navngive og anvende grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer (vejledende mål)
Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer (vejledende mål)

Relaterede links

Slentret snor. En elev for hver finger i vejledningen. Piskeflet også en mulighed.
En dans, hvor der imens flettes bånd omkring en lodret stang.
Der danses videre og båndet flettes op.