Med eTwinning til Pædagogisk-Udviklings-Workshop (PDW) om Coding i Tallinn

Matematikvejleder Lis Zacho på Skolen ved Søerne, Frederiksberg, har skrevet en artikel om sin deltagelse i et eTwinning-seminar i Estland i efteråret 2014. Herunder et uddrag med de vigtigste pointer.

Én af hovedtalerne var Jurgo-Sören Preden, en taler med et imponerende CV, der omfatter ansættelser og projekter i USA og Europa, firmaer som Microsoft og Nokia og engagement i NATO.

Preden fortalte både om udviklingen og fremtiden indenfor it. Alle tilhørere sad med en fornemmelse af, at it er ved at overtage vores liv og hverdag. Nu har vi devices, der fungerer ved hjælp af IT, men snart skal vi have devices, der taler sammen ved hjælp af IT. Hvis man er hjertepatient, har pacemaker og ikke kan tåle stærk kaffe, skal ens kaffemaskine ved at kommunikere med pacemakeren kunne dosere kaffebønnerne, så man ikke får for stærk kaffe. Lidt skræmmende, men først rigtig skræmmende, da han så begyndte at tale om IT og krigsindustri, hvor der arbejdes hårdt på at udvikle programmer og udstyr til overvågning, således at man kan bombe præcist og målrettet. Lærere med 22 nationaliteter blev stille og tænkte over hvor megen indflydelse it skal have på vores hverdag, og hvad vi selv vil bestemme over og tage stilling til.

Herefter blev deltagerne introduceret til ProgeTiger programmet, der er et ambitiøst program for frivillige og lærere, der underviser i programmering på skoler i Estland. ProgeTiger har udviklet undervisningsmaterialer og netværk, der har resulteret i, at der undervises over hele Estland i programmering. I Estland er programmering ikke kædet sammen med et bestemt fag i skolen, men alle fag og lærere bidrager med undervisningstimer og lærere til indsatsen.

Herefter blev der afviklet workshops om programmering.

Scratch, Lego Mindstorm, MIT App inventor, Sploder, Codeacademy, Arduino…

PDWen sluttede af med at deltagerne skulle udvikle eTwinningundervisningsforløb på tværs af landene. Lærere fra 22 lande networkede på kryds og tværs, talte og argumenterede, planlagde og nedskrev, tænkte og oversatte, så det summede af god energi på tværs af Europa og mange nye undervisningsforløb opstod.

Jeg kom hjem med en god fornemmelse af, at vi står stærkt i Danmark med vores innovative tilgang til læring kombineret med den danske tilgang til curriculum, der helt sikkert vil resultere i, at vi nok skal få gang i programmering i vores lille land. Men vi skal være skarpe på målene for undervisningen og elevernes læring i forhold til programmering.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png