Mediepatruljer

På denne side finder du vejlednings- og inspirationsmateriale til at arbejde med og tænke over mediepatruljer.
Digital dannelse

Mediepatruljer er ikke kun én bestemt ting, med én bestemt tilgang og én bestemt organiseringsform. Mediepatruljer er næsten så forskellige i opbygning, struktur og organisering, som skoler er forskellige, men sammenfaldende for dem alle er, at mediepatruljer er et godt bud på et dynamisk, mangfoldigt og elevnært tiltag, der kan være med til for alvor at få it og medier på dagsordene blandt elever og lærere.

Fordele og muligheder er mange for en skole som ønsker at sætte it ind som et naturligt element i skolehverdagen uanset hvilke behov skolen måtte have. Inddragelse og oprettelse af mediepatruljer ansporer til kulturændringer på flere niveauer uanset om fokus er elevernes brug af it i undervisningen, lærerenes overvejelser om hvorfor, hvordan og hvornår it skal inddrages eller ledelsens syn på skolen i en tid som også fokuserer på et bredt kompetencebillede.

 

Materialet består af både video og tekster med forklaringer, vejledninger, opmærksomhedspunkter og indlejrede refleksionsspørgsmål. Tanken er, at det er et inspirationskatalog med forskelligt relevant indhold, som du kan bruge til at vægte og vurdere idéen bag mediepatruljer med.

 

Du kan i materialet se og læse om, hvad en mediepatrulje er. Du får et bud på, hvorfor det er en god idé at etablere mediepatruljer, og du får en række refleksionsspørgsmål, som du kan bruge til egen overvejelse eller til ex. fælles drøftelse i dit team, i dit PLC eller i en anden kontekst på din skole.

 

Du vil finde tekster, som berører gevinster og opmærksomhedspunkter ift. de elever, som deltager i mediepatruljerne samt tekst og video, som dykker ned i tanker om og praksistilgang i forhold til, hvordan mediepatruljerne kan blive organiseret i en skolehverdag.

 

Derudover har du mulighed for at få svar på en række spørgsmål i en video-FAQ, som giver et bud på svar på de oftest stillede spørgsmål, når det handler om mediepatruljer, og du kan stille skarpt på virkeligheden og se video med folk, som har lavet mediepatruljer, og som har en reflekteret mening om dem.

 

Materialet er udarbejdet af Peter Holmboe, UC SYD, 2017.

Baggrund og begrundelser

Sociale medier

Hvorfor lave mediepatrulje?

Børn og unge i dag bruger helt generelt ganske megen tid med og på digitale medier, platforme og teknologier. Her kan du læse om, hvorfor det kan være en god idé at lave mediepatruljer.

Praksis

Erfaringsdeling og vil du vide mere?

Medier

Kasper Koed – en mediepatrulje-pioner

Taler man om mediepatruljer i Danmark, så er det vanskeligt at komme uden om Kasper Koed. Kasper arbejder i dag som Head of LEGO School i Billund, men har forinden dette været ansat hos UCC og på Maglegårdsskolen i Gentofte Kommune.

Relaterede moduler